Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hubert Gerhard
Manýrismus  
Díla:
Alegorie Bavorska
Sv. Michal vymýtající ďábla
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1540 - † 1620, Holandsko, 

Holandský sochař Hubert Gerhard se narodil kolem roku 1550 v Hertogenboschi, kde se také naučil svému řemeslu. Poté odešel do Florencie, kde pracoval v dílně Giambologni. Tam zůstal až do roku 1581, kdy byl povolán Hansem Fuggerem do jižního Německa, kde měl pracovat na zakázce pro jeho zámek Kirchheim. Jeho práce tam byla zcela výjimečná, vytvořil první kašnu v italském stylu severně od Alp a tato kašna se stala velkým vzorem pro všechny umělce i jejich movité zákazníky. Poté Gerhard pracoval nějakou dobu v Augšpurku, kde vytvořil známou Augustovu kašnu (1594), a vstoupil do služeb bavorského vévody. Na vévodovo přání se také velkou měrou podílel na sochařské výzdobě jezuitské koleje a kostela Sv. Michala v Mnichově.

Gerhardovou velkou zásluhou bylo, že tradiční holandské sochařství představil v Německu na dvorech mnohých tamních šlechticů. Takto pak byl vytvořen nový mezinárodní styl, který v sobě slučoval mnohé regionální vlivy, a z něho potom vzniklo nastupující baroko.

Gerhard zemřel roku 1620 v Mnichově.


Konečná verze – 29. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate