Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Lorenzo di Credi
Renesanční umění  
Díla:
Anděl přináší svátost Máří Magdaléně
Klanění pastýřů
Madona s dítětem a granátovým jablkem
Portrét Perugina
Svatá rodina
Venuše
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1458 - † 1537, Itálie, 

Italský malíř florentské školy Lorenzo di Credi se narodil roku 1458 ve Florencii. Původně se jmenoval Barducci (podle Vasariho snad Sciarpelloni), příjmení Credi převzal od svého mistra Crediho, který však nebyl malířem, ale zlatníkem jako jeho otec. Potom se učil také ve Verrocchiově sochařské a okrajově také malířské dílně, kde se přátelil s Peruginem a Leonardem da Vincim, se kterými ho pojilo rovněž osobní přátelství. S da Vincim také často spolupracoval a mnoho jeho obrazů bylo vytvořeno právě v jeho stylu. Také di Crediho mistr Verrochio měl svého studenta v oblibě – když jednoho dne musel odjet do Benátek za zakázkou, svěřil celou svou dílnu di Credimu, kterému mimořádně důvěřoval a který se samozřejmě zhostil svého úkolu na výtečnou. Díky tomu, že se Verrochiovi osvědčil, požádal ho, aby zůstal v jeho malířské dílně a pomáhal mu s jeho zakázkami i běžnými provozními záležitostmi dílny i po svém vyučení. U Verrochia di Credi zůstal do roku 1488, kdy Verrochio zemřel, a pak si založil vlastní malířskou dílnu, v jejichž začátcích mu pomohly jak kontakty od Verrochia, tak také malé dědictví, které mu Verrochio odkázal.

Di Credi byl velmi věřícím člověkem, mnoho času věnoval náboženskému rozjímání, a tak se často stávalo, že mu práce na obrazech trvaly déle než jeho ostatním florentským malířským kolegům. Údajně si ale připravoval své vlastní barvy, na rozdíl od ostatních malířů si je nenechával připravit od svých učedníků a tovaryšů, a tak patrně i toto bylo příčinou jeho pomalosti. Di Credi byl oddaným studentem náboženského učení Savonaroly a je známo, že podle jeho učení dokonce v roce 1497 zničil celou řadu svých obrazů, které se nezabývaly náboženskými tématy, a přestal se věnovat portrétní tvorbě. Mnoho jeho obrazů s náboženskou tématikou se nachází v kostelech a klášterech ve Florencii a jejím okolí.

Di Credi se zabýval výhradně malováním obrazů na desky, aspoň podle záznamů nikdy nepracoval na freskách. Byl obdivován a vyhledáván hlavně pro svou práci s kompozicí a výrazné barvy, které však spíše okopíroval z obrazů svého přítele da Vinciho, než aby jim dodával nějaké vlastní nápady a myšlenky. Protože však jeho obrazy byly přesně tím, co bylo v té době populární, i di Credi se těšil velké oblibě a žil v blahobytu. Často také spolupracoval s florentskými městskými radními, kteří ho mimo jiné také pověřili restaurováním několika obrazů Fra Angelica, ale také se v roce 1504 k němu obraceli pro radu, kam postavit Michelangelova Davida.

Di Credi zemřel roku 1537 ve svém domě ve Florencii, byl pohřben v kostele San Pietro Maggiore.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate