Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Bernardino Luini
Renesanční umění  
Díla:
Herodias
Kajícný Sv. Jeroným
Madona v růžové zahradě
Magdaléna
Mučednice
Panna držící spící dítě, se Sv. Janem a dvěma anděli
Portrét dámy
Salome přijímající hlavu Sv. Jana Křtitele
Sbírání many
Sv. Kateřina
Svatá rodina s malým Sv. Janem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1480 - † 1532, Itálie, 

Italský malíř Bernardino Luini se narodil někdy kolem roku 1480 v Miláně. Jeho přesné příjmení je doměnkou, sám malíř se podepisoval latinsky Lovinus, nicméně Vasari ho nazývá del Lupino nebo di Lupino. Jméno Luini mu bylo přiřazeno novodobými badateli, kteří usuzují, že jeho rodina pocházela z městečka Luino, kde jsou stále k vidění Luiniho pravděpodobně nejstarší fresky.

O Luiniho životě existuje několik písemných zmínek – v roce 1507 již byl malířským mistrem s mnoha zakázkami, v roce 1512 dokonce nějakou dobu pobýval v Chiravalle a v Miláně, v roce 1516 byl v Legnanu a v letech 1522 až 1524 pracoval ve službách hraběte Bentivoglia při stavbě velkého kláštera v Miláně. Když pak pracoval na freskách postav Svatých v kostele v Saronnu, jeho odměnou mělo být dvacet dva franků denně včetně vína, stravy a ubytování, nicméně Luini byl se službami natolik spokojen, že se vzdal honoráře za druhou část fresek. Luini podle pramenů pracoval velmi rychle – když maloval fresku Korunovace trnovou korunou pro kolej San Sepolcro s velkým množstvím postav, trvala mu práce pouhých dvacet osm dní.

Luini se v mnohém inspiroval tvorbou Leonarda, nicméně není dokázáno, že by se kdy setkali – Leonardo totiž odešel z Milána v roce 1500, kdy tam Luini přišel, pravděpodobně se tedy minuli. Zrovna tak jeho pozdější obrazy vykazují snad jistý vliv Rafaela, nicméně neexistují žádné písemné zmínky o tom, že by Luini někdy navštívil Řím, kde Rafael v té době působil. I když byl velmi dovedným malířem a jeho díla byla velmi vyhledávaná, je zřejmé, že v některých obrazech měl menší problémy se zachycením plynulé kompozice, což však nijak nesnižuje kvalitu jeho obrazů. Luini patrně nad svými obrazy nijak složitě nepřemýšlel, pouze se snažil zachytit autentické pocity a v náboženských obrazech také duchovní povznesení. Luini se zabýval jak freskami, tak také malbou na plátně.

Luini zemřel někdy po roce 1530, jeho malířskou tradici dál rozvíjeli jeho dva synové, kteří byli ze všech jeho učedníků nejtalentovanější.


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate