Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Benozzo Gozzoli
Renesanční umění  
Díla:
Madona s dítětem
Odchod Sv. Jeronýma z Antiochie
Sv. Šebestián Přímluvce
Vítězství Tomáše Akvinského
Vyhnání Jáchyma z chrámu
Výjevy ze života Sv. Františka (výjev č. 11, jižní stěna)
Výjevy ze života Sv. Františka (výjev č. 12, jižní stěna)
Žehnající Madona s dítětem
Zrození Marie
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1420 - † 1497, Itálie, 

Italský malíř Benozzo Gozzoli se narodil kolem roku 1420 ve Florencii jako Benozzo di Lese di Sandro, jeho otcem byl jistý krejčí Lese di Sandro, který sám pocházel z rolnické rodiny. Gozzoli se původně vyučil zlatníkem, ve věku dvaceti sedmi let však začal pracovat v malířské dílně Fra Angelica, kterému také jako pomocník pomáhal na výzdobě dominikánského kláštera San Marco ve Florencii, při výzdobě soukromé kaple papeže Mikuláše V. ve Vatikánu a na stropní výzdobě kaple San Brizio v katedrále v Orvietu. Ke své původní profesi zlatníka se Gozzoli vrátil ještě přesně 24. ledna roku 1445, kdy jako pomocník začal pracovat s Lorenzem Ghibertim celkem tři roky na jeho zakázce druhých dveří Baptisérie ve Florencii. Po dokončení těchto prací si Gozzoli založil vlastní malířskou dílnu.

Na Gozzoliho tvorbu měli vliv oba jeho mistrové – Fra Angelico i Lorenzo Ghiberti. Díky Ghibertimu se Gozzoli naučil pracovat s detaily, Fra Angelico ho zase inspiroval co do jasných barev, které Gozzoliho později tak proslavily. Gozzoli se ve své tvorbě věnoval především freskám, byl ve svém řemesle velmi dovedný a žádaný. Díky mnohým svým kontaktům pracoval v Římě, ve Florencii, Pise, Montefalcu v Umbrii i v Perugii a jeho fresky zdobí mnoho tamních kostelů a klášterů. Do dnešní doby se bohužel nezachovalo mnoho Gozzoliho fresek – buď byly zničeny při různých rekonstrukcích nebo přestavbách, nebo je poškodil zub času – Gozzoli totiž používal metodu temperové fresky, která je náchylnější k poškození.

Gozzoliho první významnou samostatnou zakázkou byla fresková výzdoba kůru kostela San Francesco v Montefalcu, ve které Gozzoli zachytil výjevy ze života Sv. Františka a na které pracoval v letech 1450 až 1452. Tento freskový cyklus zachycoval sedmnáct výjevů na celkem dvanácti freskách včetně vitrážového okna, které se však do dnešní doby nezachovalo. Mezi nejvýznamnější zakázky, na kterých kdy Gozzoli pracoval, byla řada dvaceti pěti fresek s výjevy ze Starého zákona pro Campo Santo v Pise, na kterých pracoval v letech 1469 až 1485. Podle dochované smlouvy měl každý rok vytvořit tři fresky a měl za každou dostat celkem deset dukátů, nicméně ve skutečnosti tak rychle nepracoval. Konečný dojem z celého freskového cyklu však bezpochyby dlouhé čekání zastínil a fresky byly přijaty s velkým nadšením a obdivem. Tyto fresky však byly bohužel v roce 1944 při bombovém útoku a následném požáru téměř všechny zničeny. V Pise také Gozzoli namaloval na zakázku biskupa Pandolfiniho dvě olejomalby na plátně a stal se tak jedním z prvních italských mistrů, kteří pracovali s olejem.

Gozzoli zemřel 4. října roku 1497 v Pise pravděpodobně následkem morové epidemie. Byl pohřben v kostele konventu Sv. Domenica na výraz úcty za jeho práci pro tamní Campo Santo.


Konečná verze – 29. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate