Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Taddeo Gaddi
Gotika  
Renesanční umění  
Architektura před 20. stoletím  
Díla:
Alegorie kříže
Andělské zvěstování pastýřům
Madona s dítětem na trůně s anděli a Svatými
Nanebevzetí Sv. Jana Evangelisty
Sv. František přivádějící chlapce zpět k životu
Sv. Jan Evangelista po napití z otráveného poháru
Uvedení Marie do chrámu
Život Panny
Zrození
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1300 - † 1366, Itálie, 

Italský malíř a architekt florentské školy Taddeo Gaddi se narodil kolem roku 1300 ve Florencii. Jeho malířským mistrem byl jeho kmotr Giotto a Gaddi strávil v jeho malířské dílně celých dvacet čtyři let – nejdříve jako učedník, pak jako tovaryš a nakonec jako blízký spolupracovník. Po Giottově smrti si Gaddi založil vlastní malířskou dílnu, která byla nejvyhledávanější florentskou dílnou po následujících třicet let.

Kromě malování se Gaddi věnoval také architektuře – mezi jeho nejzdařilejší patří Ponte Vecchio ve Florencii a práce na zvonici florentské katedrály, kterou převzal po svém mistru Giottovi. Gaddi byl také autorem mostu Ponte Trinita, který byl údajně ještě lepší než Ponte Vecchio, nicméně do dnešní doby se nedochoval, neboť byl v 16. století zničen.

V Gaddiho malířské dílně se učil také jeho syn syn Agnolo Gaddi, který pokračoval v jeho malířské tradici – ve svém vzdělání dále pokračoval pod vedením Giovanniho da Milana a Jacopa del Casentina. Působil ve Florencii a v Římě, nicméně jeho nejlepším dílem je cyklus třinácti fresek v katedrále v Pratu. I Gaddiho další syn Giovanni Gaddi byl malířem, nicméně nikdy bohužel nedokázal vystoupit ze stínu svého slavného otce a z jeho tvorby se nezachovala žádná díla, které by bylo možné mu s určitostí přisoudit. Dalšími jeho syny byli Niccolo a Zanobi, ale není jisté, zda byli oba malíři.

Taddeo Gaddi zemřel roku 1366 ve Florencii a byl pohřben v kapli Santa Croce ve Florencii, kde byl po jeho boku v roce 1383 pohřben jeho syn Giovanni a v roce 1396 také Agnolo.


Konečná verze – 27. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate