Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Mistr oltáře Sv. Bartoloměje
Gotika  
Renesanční umění  
Díla:
Kristův křest
Panna s dítětem
Sundávání ze kříže
Sv. Agnes, Sv. Bartoloměj a Sv. Cecílie
Svatá rodina
Ukládání do hrobu
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1480 - † 1510, Holandsko, Německo

Umělec známý jako Mistr oltáře Sv. Bartoloměje byl činný v letech 1480 až 1510, zabýval se jak deskovými malbami, tak iluminacemi. Pravděpodobně byl duchovním nebo mnichem, nejspíš od roku 1480 pobýval v Kolíně nad Rýnem, kde také vytvořil většinu svých děl. Pracoval téměř výhradně pro řád kartuziánů. Díky tomu, že po sobě Mistr oltáře Sv. Bartoloměje zanechal velmi výrazné dílo, je možné i bez jeho jména a údajů o jeho životě dobře sledovat jeho umělecký vývoj.

Je pravděpodobné, že Mistr oltáře Sv. Bartoloměje dosáhl svého uměleckého vzdělání v Holandsku, neboť tomu nasvědčuje jeho malířský styl, ale také jedno z jeho nejstarších dochovaných děl: modlitební knížka Sophie von Bylantové, kterou vytvořil kolem roku 1475 patrně v Utrechtu nebo Arnhemu. Nejznámějším jeho dílem je však oltář Sv. Bartoloměje, který pravděpodobně v roce 1510 vytvořil pro kostel Sv. Kolumby v Kolíně nad Rýnem, a jehož tři desky se nyní nacházejí v Alte Pinakothek v Mnichově.

Mistr oltáře Sv. Bartoloměje celý svůj činný život tvořil samostatně a i jeho styl je individuální – nepodobá se žádnému jinému malířskému stylu té doby. Patrně ve své dílně nezaměstnával žádné učedníky ani tovaryše, neboť žádný umělec z následující generace na tradici jeho tvorby nenavázal.


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate