Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Frans Floris
Renesanční umění  
Díla:
Hlava ženy
Hostina Bohů
Pád andělů
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1516 - † 1570, Belgie, 

Vlámský malíř Frans Floris se narodil kolem roku 1516 v Antverpách jako syn kameníka Cornelise de Vriendta. Byl bratrem Cornelise Florise, který se proslavil hlavně jako sochař, architekt a medailér. Původně se měl stát také sochařem a sochařství i studoval, ale brzy našel zalíbení v malířství, kterému se pak věnoval po celý zbytek života. Kolem roku 1540 odešli oba bratři společně do Říma, odkud si přivezli mnohé cenné zkušenosti, které jim velmi pomohly po jejich návratu do Antverp. Brzy se oba stali členy malířského cechu Sv. Lukáše a založili si svou vlastní dílnu, která se těšila mnoha lukrativním zakázkám.

Floris byl velmi dovedným malířem a obchodníkem a dokázal sobě i svému bratrovi dojednat mnohé lukrativní zakázky – jeho zákazníky byli mnozí španělští členové dvora i belgická šlechta. Do dnešní doby se bohužel nezachovalo větší množství Florisových obrazů – mnoho z nich bylo poškozeno zubem času a také jich mnoho bylo nedoceněno proto, že nebyly přímo typickými díly vlámského umění. Spíše než vlámskými tradicemi se totiž řídili standardy španělských zákazníků rodiny Florisových, kteří dávali přednost spíše napodobeninám italského stylu, který v severském provedení působil jaksi neosobně a chladně. Úspěch společné dílny bratří Florisových byl však spíše zásluhou finančně nadaného Franse, který jejich dílnu výtečně organizoval a dokázal zaměstnávat více než sto dvacet učedníků, tovaryšů a pomocníků.

Frans Floris zemřel náhle 1. října 1570 v Antverpách právě když pracoval na monumentálním obrazu Ukřižování, vysokém 810 cm, který byl zakázkou španělského probošta. Jeho bratr Cornelis nedokázal dobře hospodařit s penězi z pozůstalosti a liboval si v rozmařilém životě, a tak když v roce 1575 v Antverpách zemřel, byl zcela zadlužený.


Konečná verze – 27. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate