Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Pinturicchio
Gotika  
Renesanční umění  
Díla:
Klanění se dítěti
Mystický sňatek Sv. Kateřiny
Návrat Odysea
Panna s dítětem
Portrét chlapce
Ukřižování se Sv. Jeronýmem a Sv. Kryštofem
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1454 - † 1513, Itálie, 

Italský malíř zvaný Pinturicchio (vlastním jménem Bernardino di Betto nebo Benedetto) se narodil kolem roku 1454 v Perugii v rodině Benedetta nebo Betta di Blagia. V Perugii se také narodil jeho součastník a možná také učitel Perugino, kterému Pinturicchio pomáhal kolem roku 1480 na výzdobě Sixtinské kaple. Není známo, kdo byl jeho malířským mistrem, nedochovaly se ani žádné přesně zmínky o roku narození, které se obvykle pouze odvozuje od Vasariho poznámek, někdy se také jako Pinturicchiův mistr uvádí Fiorenzo di Lorenzo. Nejstarším dochovaným pramenem, kde se o Pinturicchiovi přímo píše, jsou záznamy malířského cechu v Perugii, které pocházejí z roku 1481. Ze stejného roku také pocházejí záznamy o platbě, kterou Pinturicchio přijal za zakázku na lunetu v Palazzo dei Priori v Perugii, která se však do dnešní doby nezachovala.

Ač Pinturicchiova přezdívka doslova znamená ‚Mazal‘, Pinturicchio rozhodně podprůměrným malířem nebyl. Za svůj život vytvořil mnoho významných fresek – mezi nejvýznamnější jeho počiny patří výzdoba šesti místností tzv. rezidencí Borgiů (Appartamenti Borgia) ve Vatikánském paláci, kterou mu zadal papež Alexandr VI., který pocházel z rodu Borgiů. Na této zakázce Pinturicchio pravděpodobně pracoval celé tři roky od roku 1492, kdy papež vstoupil do úřadu. V době, kdy pracoval na papežově zakázce, podílel se rovněž na freskové výzdobě katedrály v Orvietu, která se však do dnešní doby nezachovala, neboť byla zničena při přestavbě v roce 1700.

Kromě několika krátkých pobytů v Římě, Perugii, Spoletu a Orvietu strávil Pinturicchio téměř celý svůj život v Sieně, kde kromě své malířské práce působil také jako městský radní.

Pinturicchio zemřel 11. prosince roku 1513 v Sieně.


Konečná verze – 31. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate