Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Melozzo da Forli
Renesanční umění  
Díla:
Anděl hudebník I.
Anděl hudebník II.
Vítězný Kristus
Založení knihovny
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1438 - † 1494, Itálie, 

Italský malíř Melozzo da Forli, vlastním jménem Melozzo degli Ambrosi, se narodil roku 1438 ve Forli, nicméně celý svůj umělecký život strávil v Loretu, Urbinu a Římě. V Urbinu pracoval da Forli na dvoře vévody Federiga da Montefeltra, který si ho velmi oblíbil. Na da Montefeltrovo doporučení se pak da Forli dostal do služeb papeže Sixta IV., který byl prvním církevním podporovatelem renesančního umění, neboť na jeho rozkaz byla postavena Sixtinská kaple a Vatikánská knihovna. Sixtus rovněž podporoval v mnohém malíře, za přispění znalostí da Forliho dokonce otevřel malířskou akademii Sv. Lukáše v Římě. Když však da Forli přišel do Říma, byly už dekorační práce na Sixtinské kapli dokončeny, a tak se na nich bohužel nemohl podílet. Sixtus IV. ho však pověřil jiným úkolem – v roce 1477 ho požádal, aby namaloval fresku, která by připomínala jeho inauguraci.

Ve své době byl da Forli velmi uznávaným, i když značně výstředně žijícím malířem, bohužel se však nedochovalo dostatečné množství děl, aby bylo možné jeho tvorbu nějak komplexněji posuzovat. Jeho obrazy mají mnohé společné s tvorbou Piera della Francescy, a tak se lze domnívat, že byl jeho žákem a nebo byl inspirován jeho obrazy při svém pobytu v Urbinu. Da Forli dokázal výtečně používat perspektivu a je rovněž považován za objevitele principu ‚sotto in sů‘, který se vyznačoval jistou deformací, kdy se na postavy dívá jaksi zespodu, takže vypadají zkráceně. Tuto techniku používal také Andrea Mantegna, ale o něco později než da Forli.

Da Forli zemřel roku 1494 ve Forli.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate