Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Pietro Cavallini
Gotika  
Díla:
Narození Ježíše
Narození Panny
Ukřižování
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1250 - † 1330, Itálie, 

Italský malíř a návrhář mozaik Pietro Cavallini se pravděpodobně narodil roku 1250, byl činný převážně v letech 1273 až 1308 v Římě. Byl ve své době jedním z nejvyhledávanějších a neuznávanějších malířů, i když jsou dnes detaily jeho života obestřeny tajemstvím.

Cavallini byl jedním z prvních italských malířů, kteří se začali postupně odvracet od tradic byzantského umění a vytvářet nový styl gotiky, která již byla na rozdíl od umění s byzantským vlivem trojrozměrná. Zabýval se mozaikami, ale vytvořil také několik fresek. Svým stylem Cavallini ovlivnil tvorbu Giotta a Cimabueho, kteří byli jeho velkými obdivovateli. Cavalliniho nejznámějším dílem je pravděpodobně mozaika Života Panny, kterou vytvořil v roce 1291 pro kostel Santa Maria v Trastevere v Římě, nicméně svědectví o jeho tvorbě podává také fragment fresky Posledního soudu, který vytvořil v roce 1293 pro kostel Santa Cecilia v Římě. V roce 1308 působil Cavallini na žádost Karla II. z Anjou v Neapoli, kde vytvořil několik fresek v kostele Santa Maria Donna Regina.

Cavallini měl vlastní malířskou dílnu, kde zaměstnával mnohé učedníky a tovaryše – z jeho žáků se pak nejvíce proslavil Giovanni di Bartolommeo.

Přesné datum Cavalliniho úmrtí není známo – podle záznamů svého syna zemřel roku 1350 ve věku sta let, ale některé prameny považují za rok jeho úmrtí rok 1344, kdy mu bylo osmdesát pět let. Několik let před svou smrtí se prý stal velmi zbožným člověkem a většinu času věnoval duchovnímu rozjímání.


Konečná verze – 10. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate