Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Franciabigio
Renesanční umění  
Díla:
Anděl
Madona s dítěm
Portrét muže I.
Portrét muže II.
Poslední večeře Páně
Triumf Cicera
Zasnoubení Panny
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1484 - † 1525, Itálie, 

Italský malíř florentské školy Franciabigio se narodil 30. ledna roku 1484 ve Florencii. Původně se snad jmenoval Francesco di Cristofano, ale někteří badatelé ho jmenují také jako Mercantonia Franciabigia nebo ho nazývají jménem Francia Bigio. Byl synem nepříliš majetného tkalce, když jeho otec zemřel, podporoval Franciabigio svými výdělky celou rodinu – možná také právě proto se nikdy neoženil a neměl žádné děti.

Podle záznamů se Franciabigio učil několik měsíců v malířské dílně Marinotta Albertinelliho, i když největší vliv na jeho tvorbu měl Andrea del Sarto, se kterým se poprvé setkal v roce 1505 a se kterým sdílel dílnu na Piazza del Grano. Oba malíři byli velmi dobrými přáteli a spolupracovníky, spolupracovali například na freskách pro kostel Zvěstování (Annunziata) ve Florencii. Del Sarto rovněž Franciabigia v mnohém ovlivnil, ač byli oba malíři součastníky, byl del Sarto z obou malířů ten zdatnější a talentovanější.

Franciabigio si získal proslulost hlavně svými portréty, byl oceňován hlavně pro svou pečlivost a pilnost, s jakou přebíral svoje zakázky. Dokázal své postavy zachytit s výjimečným smyslem pro perspektivu a proporce a dokázal jim vdechnout i pocity, nicméně protože postupně dostával větší a větší množství zakázek, pracoval na nich spíše jako na běžícím pásu, než aby každé věnoval dostačující péči a pozornost. Franciabigio také vytvořil velké množství fresek, na kterých pracoval se stejným zápalem jako na menších deskových obrazech.

Franciabigio byl známý také svou prchlivou povahou a puntičkářstvím, což se projevilo když v roce 1513 pracoval pro bratrstvo Servitů v jejich klášteře Annunziata ve Florencii na freskách Sňatku Panny. Pro tento klášter ve stejné době pracoval také Andrea del Sarto, ovšem na jiném místě. Když del Sarto svoje fresky dokončil, mniši si je prohlédli a chystali se shlédnout také Franciabigiovy fresky, které však ještě nebyly dokončené. Protože mniši nepoznali, že Franciabigio ještě svoje práce nedokončil, začali jeho fresky nelichotivě srovnávat s del Sartovými, což Franciabigio nechtěně vyslechl. Jejich hodnocení ho neskutečně urazilo a dotklo se jeho uměleckých schopností. Vzal tedy kladivo a tím rozbil tvář Panny Marie a několik dalších hlav svých postav, které tímto znehodnotil. Bratři nechtěli Franciabigia dále obtěžovat a ani ho nechtěli urazit tím, že by zaměstnali dalšího umělce, a tak tyto fresky do dnešní doby zůstaly poničené jeho kladivem.

Franciabigio zemřel 14. ledna roku 1525 ve Florencii pravděpodobně při morové epidemii. Jeho tělo bylo pohřbeno v kostele San Pancrazio ve Florencii.


Konečná verze – 27. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate