Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Giovanni Dalmata
Renesanční umění  
Díla:
Reliéf s žehnajícím Kristem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1440 - † 1510, Chorvatsko, Itálie

Dalmatský sochař Giovanni Dalmata (ale také Giovanni di Traù, Ioannes Stephani Duknovich de Tragurio nebo Ivan Duknović) se narodil roku 1440 v Trogiru (Trau) v Chorvatsku, kde se patrně také naučil svému sochařskému umění. Kolem roku 1460 přesídlil do Říma, kde patrně pracoval společně s Paolem Romanem. V Římě vytvořil mnohé výtečné práce, které svědčí o tom, že při svém příchodu do Říma již byl hodně dovedným sochařem – byl dokonce stavěn bok po boku takovým postavám římského sochařství té doby, jako byl Mino da Fiesole a Andrea Bregno. Mezi práce, které Dalmata vytvořil v Římě, patří například boční portál Palazzo Venezia, který zhotovil na zakázku kardinála Pietra Barba, který se později stal papežem Pavlem II.

V roce 1486 byl Dalmata povolán na žádost uherského krále Matyáše Korvína do Budapešti (tehdy pouze Budy), aby se tam podílel na budování a výzdobě jeho nového královského paláce. Matyáš si brzy Dalmata velmi oblíbil a tak ho zahrnoval různými hodnotnými dary a poctami a důvěřoval mu dokonce natolik, že ho pověřil úkolem vytvořit jeho náhrobek. Z mnoha Dalmatových děl vytvořených pro Matyáše Korvína se do dnešní doby bohužel zachovaly pouze zlomky. Po několika letech v Uhrách se Dalmata vrátil do svého rodného města Trogiru, kde si založil vlastní sochařskou dílnu a kde s výjimkou několika let v Římě strávil zbytek svého života.

Dalmata zemřel roku 1510 v Trogiru.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate