Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Ercole de’ Roberti
Renesanční umění  
Díla:
Madona s dítětem a Svatými
Portrét Ginevry Bentivogliové
Portrét Giovanniho II. Bentivoglii
Sv. Apoléna
Sv. Jan Křtitel
Sv. Jeroným
Sv. Jiří
Sv. Kateřina Alexandrijská
Sv. Michal
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1450 - † 1496, Itálie, 

Italský malíř Ercole de’Roberti se narodil roku 1456 ve Ferraře, ve starších pramenech bývá také zmiňován jako Ercole de' Roberti, Ercole Grande a Ercole da Ferrara. Byl synem klíčníka na zámku rodiny d’Este, kde také strávil většinu svého tvůrčího života. Malovat se však naučil v Boloni pod vedením Francesca del Cossy, který ho jako jeden z nejvyhledávanějších mistrů té doby naučil všem finesám svého umění a který ho také naučil obdivovat Andreu Mantegnu, jehož vliv je na de’Robertiho obrazech také velmi zřejmý. Snad také díky del Cossovi a jeho umění byl de’Roberti roku 1486 přijat na významnou pozici dvorního malíře vévody d’Este, kde se stal byl nástupcem Cosima Tury a kde zůstal po zbytek svého života.

De’Roberti byl na ferrarském dvoře zaměstnán jako dvorní malíř, nicméně byl v rodině d’Este tak oblíben, že byl často pověřován dalšími úkoly nad rámec svého malířského povolání – několikrát doprovázel Alfonsa d’Este na návštěvě papeže v Římě a působil také jako koordinátor při přípravě svatebních šatů Isabelly d’Este při příležitosti jejího sňatku na Mantui. Existuje rovněž několik zmínek o tom, že de’Roberti při několika příležitostech dokonce podílel na přípravě salámů v palácové kuchyni.

Je velmi složité nějak podrobněji charakterizovat de’Robertiho malířské dílo – za svůj nepříliš dlouhý život (zemřel ve věku 46 let) nenamaloval mnoho obrazů a i z tohoto mála se jich poměrně hodně do dnešní doby nezachovalo. Jediným dílem, které lze de’Robertimu s naprostou jistotou přisuzovat, je oltář Madony na trůnu se Svatými, který namaloval pro kostel Santa Maria v Ravenně v roce 1480.

De’Roberti zemřel roku 1496 ve Ferraře.


Konečná verze – 1. 7. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate