Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hubert van Eyck
Renesanční umění  
Díla:
Tři Marie u hrobu
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1370 - † 1426, Belgie, 

Vlámský malíř a iluminátor Hubert van Eyck – někdy také Huybrecht van Eyck – se narodil roku 1370 v Maeseycku (což bylo město Eyck na řece Meuse, které je nyní nazývané Maaseik). Společně se svým o dvacet let mladším bratrem Janem založili malířskou tradici v Brugách, která se prostřednictvím mnoha svých mistrů zasloužila o rozvoj celé severské renesance. Oba bratři měli ještě sestru Margaretu, která se proslavila jako miniaturistka a bratra Lamberta, který byl také malířem. První zmínka o Hubertu van Eyckovi pochází z roku 1413, kdy se o něm píše jako o jistém Mistru Hubertovi, v roce 1424 byl veden jako občan města Gentu.

V minulosti mnoho badatelů pochybovalo o existenci Huberta van Eycka a dokonce existuje několik tezí o tom, že Hubert a Jan van Eyckové byli jednou a toutéž osobou. Tyto teze však vyvrací jeden důležitý důkaz, kterým je oltář Klanění se beránku, kdysi celý umístěný v katedrále Sv. Bavona v Gentu, na kterém se nachází nápis o jeho autorství. Tento nápis byl na obraz umístěn 6. května 1432, kdy byl poprvé představen veřejnosti, a stojí na něm, že práce na něm započal Hubert van Eyck a po jeho smrti ho dokončil jeho bratr Jan. Celý oltář byl pak vytvořen na zakázku jistého Jodocuse Vyda (někdy také Vijdtse), který byl zástupcem starosty Gentu a správcem kostela Sv. Jana, a jeho manželky Elisabeth Borluutové, která za obraz také zaplatila. Tento nápis má čtyři řádky a byl objeven při čištění obrazu v roce 1823. Oltář byl postupně rozebrán a kusy z něj se nacházejí v různých muzeích po celé Evropě, hlavní část oltáře s tématem klanění byla roku 1937 ukradena a od té doby je obraz nahrazen kopií.

Van Eyck byl až do roku 1421 zaměstnáván ve službách burgundského vévody Filipa Dobrého, kde si získal reputaci a brzy se stal vyhledávaným malířem i mezi nižší šlechtou.

Van Eyck zemřel 18. září roku 1426 v Gentu, podle pověsti byl pohřben v kapli katedrály Sv. Bavona v Gentu po svým oltářem a jeho ruka prý byla uctívána jako svatý ostatek v truhlici nad portálem této katedrály.


Konečná verze – 27. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate