Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Michele Pannonio
Renesanční umění  
Díla:
Múza Thálie
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1400 - † 1464, Maďarsko, 

Maďarský malíř Michele Pannonio byl činný v letech 1415 až 1464 ve Ferraře. Pocházel z Panonie (odtud jeho jméno), což byla oblast v západním Maďarsku. O jeho životě toho není moc známo, nicméně musel být velmi dobrým a hlavně odvážným malířem, když se bez formálního vzdělání renesančními mistry vydal do Florencie, která byla v té době významným střediskem evropského umění. Do Florencie došel už někdy kolem roku 1415, kdy jeho jméno Michele Ongaro (Maďarský) figuruje v zápisu dvorních malířů ferarrského vévody Borsa d’Esteho. Ve Florencii se nejdříve nechal zaměstnat v malířské dílně Gentile da Fabriana, jemuž také pomáhal na několika zakázkách a dostal se tak do povědomí vévody d’Este.

Pannonio ve Florencii bohužel nedostával tak důležité zakázky, které by odpovídaly jeho talentu, a tak pracoval spíše na užitkových věcech a nebyl příliš majetný. V roce 1460 se však Pannoniovi dostalo velké cti, kdy byl vévodou jmenován hlavním dvorním malířem s titulem ‚Depintore per lo studio‘ a díky této výsadě mohl požadovat téměř dvojnásobný plat.

Pannonio zemřel někdy před rokem 1464 ve Florencii.


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate