Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Bernardo Rossellino
Renesanční umění  
Architektura před 20. stoletím  
Díla:
David z Casa Martelli
Náhrobek Leonarda Bruniho
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1409 - † 1464, Itálie, 

Italský sochař a architekt florentské školy Bernardo Rossellino se narodil roku 1409 v Settignanu u Florencie. Byl bratrem sochaře Antonia Rossellina (1427 – 1479).

Rossellino byl velmi vyhledávaným sochařem – byl oceňován hlavně pro svou technickou dovednost a proto, že dokázal nacházet inspiraci jak v dílech ostatních malířů té doby, tak také v antickém sochařství. Mezi nejvýznamnější Rossellinova díla patří náhrobek kancléře florentské republiky Leonarda Bruniho, který vytvořil pro kapli Santa Croce ve Florencii v letech 1444 – 1450. Rossellino za svůj život působil především ve Florencii a jejím okolí, ale nějakou dobu také působil ve službách papežů Mikuláše V. a Pia II. v Římě, kde pracoval na výzdobě katedrály Sv. Petra.

Jako architekt byl Rossellino oceňován hlavně pro svoje práce na různých monumentech a pomnících, dokázal dovedně propojit architekturu se sochařskou výzdobou, na které se i při svých úkolech architekta často sám podílel.

Rossellino zemřel roku 1464 ve Florencii.


Konečná verze – 25. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate