Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Geertgen Tot Sint-Jans
Renesanční umění  
Díla:
Jan Křtitel v divočině
Klanění králů I.
Klanění králů II.
Kosti Sv. Jana Křtitele
Nářek nad mrtvým Kristem
Panna s dítětem
Svaté shromáždění
Vir Dolorum
Zrození, v noci
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1467 - † 1495, Holandsko, 

Holandský malíř Geertgen Tot Sint-Jans se narodil někdy roku 1467 v Leydenu. Jeho jméno se v záznamech objevuje také jako Geraart van Haarlem, Gérard Haarlem, Gerard van Haarlem, Gerardus Leydanus, Gerrit van Haarlem, Gerritt, Gheerkin van Leden a znamená v překladu Malý Gerard bratří Sv. Jana, což svědčí o jeho spojení s tímto mnišským řádem. Geertgen je rovněž jedním z prvních malířů zaznamenaných v haarlemských matričních knihách.

O jeho vzdělání se nedochovaly takřka žádné zmínky, nicméně je známo, že byl žákem Alberta van Ouwatera. Za své příjmení Tot Sint-Jans vděčí tomu, že od roku 1480 až do své smrti pracoval v klášteře Bratří Sv. Jana v Haarlemu, i když přímo členem jejich řádu nebyl. Pro mnichy vytvořil rozměrný oltář – triptych Ukřižování, ze kterého se do dnešní doby zachovala dvě křídla, zbytek oltáře byl zničen roku 1573 při obléhání Haarlemu. Tento oltář vytvořil po roce 1484, když turecký sultán vrátil řádu relikvie Sv. Jana Křtitele.

Z Tot Sint-Jansovy tvorby se do dnešní doby zachovalo celkem dvanáct obrazů, na jejichž základě bývá považován za jednoho ze zakladatelů holandského renesančního umění. Obrazy Tot Sint-Janse mají jeden výrazný společný prvek – jeho postavy jsou velmi štíhlé, jejich hlavy jsou poněkud protáhlé a jejich oči vyzařují zvláštní nepopsatelné světlo. Všechny jeho obrazy jsou také prosycené jakýmsi jemným melancholismem, snad jakoby Tot Sint-Jans věděl, že jeho život nebude dlouhý. Podle tohoto melancholismu je možné se domnívat, že Tot Sint-Jans snad nějakou dobu strávil v Ghentu, kde se pravděpodobně setkal s Hugem van der Goesem, jehož styl má s Tot Sint-Jansem mnohé společné.

Tot Sint-Jans zemřel roku 1495 v Haarlemu ve věku 28 let. Díky tomu, že pracoval pro mnichy řádu Sv. Jana, byl také pohřben v jejich klášteře.


Konečná verze – 1. 7. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate