Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Pedro Berruguete
Gotika  
Renesanční umění  
Díla:
Autoportrét
David
Ezechiel
Klanění králů
Náhrobek Sv. Petra Mučedníka
Panna s dítětem I.
Panna s dítětem II.
Princ Federico da Montefeltro a jeho syn
Šalamoun
Sv. Dominik křísící chlapce
Svatá rodina
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1450 - † 1504, Španělsko, 

Španělský malíř Pedro Berruguete (rovněž někdy nazývaný Pedro Español nebo Pietro Spagnuoli) se narodil roku 1450 v bohaté rodině šlechtice ve městečku Paredes de Nava v Kastílii. Berruguete představuje významnou osobnost španělského umění – jeho díla dobře ukazují přeměnu gotického umění na umění renesanční. Po svém vyučení nějakou dobu pravděpodobně také strávil v Holandsku, neboť jeho díla vykazují jisté holandské vlivy, nicméně Berruguetův malířský styl v sobě zahrnuje také španělské prvky malířského umění té doby. Několik let také strávil v Itálii – nejdříve pobýval v Urbinu ve službách kondotiéra Federiga di Montefeltra. Tento urbinský vévoda ve svých službách zaměstnával také Joose van Wassenhova, který měl vyzdobit jeho knihovnu alegoriemi a portréty biblických postav a antických učenců. Při této práci se van Wassenhove a Berruguete seznámili a na zakázce dál pracovali bok po boku. Protože byl vévoda s Berruguetem velmi spokojen, zadal mu zakázku na jeho autoportrét s jeho synem Guidobaldem, které se Berruguete zhostil více než výtečně.

V roce 1483 se Berruguete přestěhoval do Toleda, kde pracoval na výzdobě tamní katedrály, jeho dílo se však bohužel do dnešní doby nezachovalo. V roce 1485 se vrátil do svého rodného města Paredes de Nava ve Španělsku, kde pracoval na několika menších zakázkách (např. Oltář Sv. Anny a Panny pro tamní kostel), ale v roce 1494 se přestěhoval do města Ávila, kde zůstal po celý zbytek svého života.

Berruguete měl za manželku Elviru Gonzálesovou, která pocházela z velmi bohaté šlechtické rodiny. Společně měli celkem šest dětí, z nichž se rozhodl pro kariéru umělce jeho syn Alonso Berruguete, který je dnes považován za jednoho z největších španělských sochařů 16. století.

Berruguete zemřel 6. ledna roku 1504 v Ávile v Kastílii.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate