Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Simon Bening
Renesanční umění  
Díla:
Autoportrét I.
Autoportrét II.
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1483 - † 1561, Holandsko, 

Vlámský iluminátor rukopisů Simon Bening se narodil kolem roku 1483 v Gentu. Svému umění se naučil v malířské dílně svého otce Alexandra Beninga a po svém vyučení se v roce 1500 přestěhoval do Brug. Bening bývá považován za jednoho z nejlepších iluminátorů své doby, byl velmi vyhledávaným a majetným malířem. Jeho malířského a iluminátorského talentu využívali mnozí mocní té doby: mezi jinými také kardinál Albrecht Brandenburský, císař Karel V. a také Don Fernando, který byl portugalským infantem. Díky své oblibě mezi ostatními malíři byl Bening také několikrát zvolen děkanem cechů Sv. Jana a Sv. Lukáše.

Bening vytvářel především různé modlitební knížky, ale také malé přenosné oltáře a různé malé náboženské obrazy. Vytvořil také celou řadu genealogických stromů, ve kterých zachycoval rodokmeny mnohých urozených osobností té doby. Zabýval se také krajinami a je i jeho zásluhou, že se ve vlámském malířství té doby tak rozšířilo a bylo tolik vyhledávané krajinářství.

Bening byl celkem dvakrát ženatý a měl pět dcer, které všechny pracovaly v jeho malířské dílně. Jeho nejstarší dcera Levina, provdaná Teerlincová, byla později dokonce zaměstnána na dvoře anglického krále Edwarda VI.

Bening zemřel roku 1561.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate