Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Nanni di Banco
Gotika  
Renesanční umění  
Díla:
Ezajáš
Quattro Santi Coronati
Sv. Lukáš
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1406 - † 1421, Itálie, 

Italský sochař Nanni di Banco se narodil kolem roku 1375 ve Florencii. Jeho dílo představuje významný předěl mezi gotickým a renesančním sochařstvím Itálie té doby. Svému umění se naučil v sochařské dílně svého otce Antonia da Banca, který byl jedním ze sochařů podílejících se na výzdobě katedrály ve Florencii. Patrně na doporučení jeho otce mu také byla katedrálou zadána zakázka na mramorovou sochu proroka Izajáše v životní velikosti, která mu přinesla velké uznání a dobrý základ pro další lukrativní zakázky.

Nejvíce soch di Banco vytvořil pro již zmíněnou florentskou katedrálu, ale mnoho zakázek mu přišlo také z kostela Orsanmichele. Pro tento kostel také di Banco v letech 1411 až 1413 vytvořil svou nejznámější práci – Čtyři korunované svaté (Quattro Santi Coronati). Toto sousoší se skládá ze čtyř svatých, kteří jsou oblečeni do římských tóg, což naznačuje, že di Banco se k tomuto svému dílu inspiroval studiem klasického římského sochařství.

Di Banco zemřel roku 1421 ve Florencii.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate