Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Bernaert van Orley
Renesanční umění  
Díla:
Hrabě Henry I. Nasavský se svou nevěstou
Joris van Zelle
Panna s dítětem I.
Panna s dítětem II.
Portrét Karla V.
Portrét Margarety van Oostenrijkové
Svatá rodina
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1488 - † 1541, Belgie, 

Vlámský malíř Bernaert van Orley (někdy také Bernard nebo Barend) se narodil kolem roku 1488 v Bruselu, malovat se pravděpodobně naučil v malířské dílně svého otce. Je zajímavostí, že mnohé z jeho děl nesou rodinné motto ‚Elx sijne tijt‘ (každému co jeho jest).

Ve své době byl van Orley přezdíván ‚Nizozemským Rafaelem‘, neboť velmi uznával italské renesanční umění a Rafaela obzvlášť. Mnohá z jeho témat také často kopíroval a jeho obdiv k němu byl tak velký, že tím trpěl jeho osobní malířský styl. Rafaelovo dílo se v Bruselu objevilo poprvé roku 1516, kdy byly v Bruselu podle Rafaelových vatikánských maleb vytvořeny gobelíny. Tyto gobelíny pak byly hojně vystavovány, obdivovány a kopírovány, přičemž van Orley dosáhl v kopírování největšího mistrovství. Je pravděpodobné, že van Orley Itálii nikdy sám nenavštívil. V roce 1517 už byl van Orley nejvyhledávanějším bruselským návrhářem gobelínů, členem malířského cechu a vlastníkem prosperující dílny. O jeho slávě svědčí také to, že když v roce 1520 navštívil Brusel Albrecht Dürer, hostil ho van Orley ve svém domě a Dürer při té příležitosti namaloval jeho portrét.

V roce 1518 byl van Orley jmenován dvorním malířem regentky Markéty Rakouské, která byla nadšenou obdivovatelkou umění. Pro ni vytvořil mnoho nádherných portrétů, kterými Markéta obdarovávala své příznivce a politické spojence. Když pak Markéta v roce 1532 zemřela, byl van Orley povolán do služeb její nástupkyně Marie Uherské.

Protože neexistují žádné van Orleyovy obrazy datované později než rokem 1530, lze se domnívat, že se van Orley v tomto roce přestal věnoval své malířské tvorbě. Této domněnce nasvědčuje i to, že jeho dílna se začala daleko více zaměřovat na výrobu gobelínů a malovaného skla – van Orley musel pravděpodobně dohlížet na jejich výrobu a na vlastní tvorbu mu tak nezbýval čas. Mezi jeho nejvýznamnější zakázku pak v té době patřila okenní výzdoba bruselské katedrály. Jeho společníkem v dílně na výrobu gobelínů byl také Michiel van Coxcie, se kterým pracoval na zakázce papeže Lva X. na gobelíny podle Rafaelových rytin.

Van Orley byl váženým občanem, jeho první manželkou byla Agnes Segheresová, se kterou měl sedm dětí. Když pak zemřela, oženil se znovu s Catherine Hellinexovou, která mu porodila další dvě děti. I když byl van Orley váženým občanem, měl několikrát problémy s úřady. Byl katolíkem, nicméně několikrát navštívil tehdy zakázané luteránské bohoslužby v domě svého otce. Společně se svým bratrem a několika dalšími malíři byl zatčen a odsouzen k pokutě a veřejným pracem v bruselském kostele Sv. Guduly.

Van Orley zemřel roku 1541 v Bruselu.


Konečná verze – 26. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate