Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Jacques Daret
Renesanční umění  
Díla:
Klanění se dítěti
Navštívení
Oltář Panny I.
Oltář Panny II.
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1404 - † 1470, Holandsko, 

Holandský malíř a iluminátor Jacques Daret se narodil kolem roku 1404 v Tournai, kde také strávil téměř celý svůj život. Malovat se naučil v malířské dílně Roberta Campina, kde byl jeho spolustudentem také Rogier van Weyden. Daret v Campinově dílně nejdříve pracoval jako učedník a tovaryš a díky své dovednosti a vytrvalosti se stal Campinovým blízkým spolupracovníkem a zůstal v jeho dílně celých patnáct let než si založil vlastní malířskou dílnu.

Daret byl velmi oblíbeným mezi svými malířskými přáteli, ale byl populární i na burgundském dvoře – jeho velkými příznivci byli Filip Dobrý a Karel Smělý, kteří ho pravidelně pověřovali organizováním různých dvorních oslav. Jeho hlavním zákazníkem však byl po více než dvacet let Jean de Clercq, představený opatství St. Vaart, pro kterého vytvořil celou řadu oltářů a obrazů s náboženskou tématikou. Pro opatství vytvořil také sérii portrétů různých opatů, kteří vedli opatství od doby, kdy bylo založeno franckým králem Theodorikem III. Do dnešní doby se z obrazů pro opatství bohužel zachovaly pouze čtyři, o existenci všech však byly opatem de Clercqem vedeny pečlivé účetní záznamy, které se zachovaly do dnešní doby.

Daret zemřel roku 1470 v Tournai.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate