Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Neri di Bicci
Gotika  
Renesanční umění  
Díla:
Korunovace Panny
Oltářní křídlo s pěti Svatými
Panna s dítětem na trůnu se čtyřmi anděli
Svatý Šebestián a Sv. Apolonie
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1419 - † 1491, Itálie, 

Italský malíř Neri di Bicci se narodil roku 1419 ve Florencii. Jeho otcem byl významný florentský malíř Bicci di Lorenzo (1373 – 1452) a jeho dědečkem rovněž malíř Lorenzo di Bicci (působil ve druhé polovině 14. století). Už jeho dědeček založil vyhledávanou malířskou dílnu, kterou po jeho smrti vedl jeho syn a později i vnuk – dílna jejich rodiny tedy byla jednou z nejstarších a nejlépe zavedených dílen ve Florencii. Protože však di Bicci nevychoval žádného syna, nedlouho po jeho smrti jeho dílna zanikla. Je pravdou, že malířská dílna vzkvétala hlavně pod vedením Neriho di Bicciho, který byl jak talentovaným malířem, tak také zdatným obchodníkem a vyjednavačem.

Je samozřejmé, že se di Bicci naučil svému malířskému řemeslu v malířské dílně svého otce a dědečka, kteří byli zastánci tradičního gotického stylu. Tento styl se těšil velké oblibě jeho florentských zákazníků, nicméně po příchodu renesance se di Bicci od tradic odklonil a začal vytvářet renesanční kompozice ovlivněné stylem Fra Filippa Lippiho a Fra Angelica.

Ač byl di Bicci výtečným malířem, historici si nejvíce považují jiného jeho díla – tzv. Libro di Ricordanze, záznamů jeho malířské dílny z let 1453 až 1475. Tato kniha zápisů podává nevšední svědectví o tom, jak taková malířská dílna fungovala, jaké byly její zakázky, jaká témata byla v oblibě a kdo vykonával jakou práci. Podle zápisů v di Bicciho dílně obvykle pracovalo devatenáct pomocníků na církevních freskách a oltářích, obrazech pro občany i šlechtice, ale také na různých drobných soškách andělů, krucifixů a Madon pro méně majetné občany.

Di Bicci zemřel 4. ledna 1492 ve Florencii.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate