Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Pietro Torrigiano
Renesanční umění  
Díla:
Náhrobek Jindřicha VII. (detail) I.
Náhrobek Jindřicha VII. (detail) II.
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1472 - † 1528, Itálie, 

Italský sochař Pietro Torrigiano se narodil roku 1472 ve Florencii. Byl velmi talentovaným sochařem, jeho studia sochařství mu platil bohatý florentský dóže Lorenzo, který mu také umožnil studovat sochařská díla ve své sbírce. Torrigiano byl zpočátku mezi svými vrstevníky ve Florencii velmi oblíben, nicméně jeho oblibě byl konec po jedné nemilé události s Michelangelem – oba mladíci spolu jednoho dne studovali fresky v kapli, přičemž Michelangelo pronesl posměšnou poznámku na Torrigianovu adresu. Vznětlivý Torrigiano si posměch nenechal líbit a tak Michelangelovi zlomil nos. Protože Michelangelovi nos nesrostl dobře, hyzdil ho po celý život. Tato událost také vytěsnila Torrigiana z okruhu mladých florentských umělců, kteří ho již nikdy mezi sebe nepřijali.

Brzy po této události se Torrigiano rozhodl odejít do Říma, kde pomáhal svému příteli Pinturicchiovi se štukovou výzdobou domů Borgiů. Ihned po dokončení těchto prací se rozhodl nechat se najmout jako žoldák, což mu přineslo alespoň nějaké finanční zajištění. Dalším dobrodružstvím pro něj byla cesta do Anglie, kam byl pozván samotným králem Jindřichem VII., pro kterého měl vytvořit nádherný bronzový náhrobek, jež by byl umístěn ve Westminsterském opatství. Práce na náhrobku začal Torrigiano ještě před Jindřichovou smrtí (r. 1509), nicméně náhrobek samotný byl dokončen až v roce 1517. Díky úspěchu, který za náhrobek sklidil, dostal Torrigiano další zakázku na oltář, který stál poblíž Jindřichova náhrobku – tento oltář byl bohužel v 17. století zničen Puritány, kteří neuznávali katolické nauky. Také Jindřichův syn Jindřich VIII. zadal Torrigianovi zakázku na náhrobek, který měl stát v kapli na Windsoru. Tento náhrobek však nikdy nebyl dokončen a bronz, ze kterého Torrigiano vytvořil základ, byl roztaven pro potřeby Commonwealthu. O tomto náhrobku se zachovaly kupní listiny, ve kterých je Torrigiano zmiňován jako Peter Torrysany. Protože Torrigiano strávil v Anglii poměrně hodně dlouhou dobu, chtěl, aby mu v práci pomáhali jeho přátelé z Itálie. Torrigiano tedy jednou na krátkou dobu odjel do Florencie, kde chtěl přesvědčit sochaře Benvenuta Celliniho. Cellini ho však nekompromisně odmítl – Torrigiano byl podle něj ‚namyšlený hlupák‘ a Angličané ‚hrozná zvířata‘. Ať měl Cellini pravdu nebo ne, je pravdou, že to byl právě Torrigiano, kdo byl v Anglii průkopníkem principů čisté renesance.

V roce 1522 Torrigiano odešel do Španělska, kde se usadil v Seville. Tam pracoval na několika menších zakázkách, nicméně si kvůli své nepříliš přizpůsobivé povaze přivodil mnohé nesnáze. Byl dokonce vězněn inkvizicí a podle Vasariho prý zemřel v sevillském vězení na hluboký smutek.


Konečná verze – 27. 6. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate