Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Philippe de Champaigne
Baroko  
Díla:
Ex Voto
Kajícná Magdaléna
Kardinál Richelieu
Král Ludvík XIII.
Ludvík XIII. korunován Vítězstvím
Mrtvý Kristus
Portrét Omera Talona
Poslední večeře
Trojitý portrét Richelieua
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1602 - † 1674, Belgie, Francie

Barokní malíř Philippe de Champaigne se narodil 26. května roku 1602 v Bruselu v chudé rodině. Původně se vyučil krajinářem, a to pod vedením Jacquese Fouquièrese. V roce 1621 pak odešel do Paříže, kde spolupracoval s Nicolasem Poussinem. Na jeho práci dohlížel malířský mistr Nicolas Duchesne, jehož dceru si de Champaigne později vzal za manželku.

De Champaigne pracoval pro celou řadu významných osobností francouzského dvora, působil ve službách Marie Medičejské, krále Ludvíka XIII. i kardinála Richelieu, pro kterého vytvořil bohatou výzdobu jeho paláců. Díky svému vlivu na dvoře i v uměleckých kruzích se pak de Champaigne v roce 1648 stal jedním ze čtrnácti zakládajících členů Académie Royale de Peinture.

De Champaigne zemřel 12. srpna roku 1674 v Paříži.


Konečná verze – 11. 5. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate