Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Mino da Fiesole
Renesanční umění  
Díla:
Madona
Piero de' Medici
Portrét Astorgia Manfrediho
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1429 - † 1484, Itálie, 

Italský sochař florentské školy Mino da Fiesole se narodil roku 1429 v Poppi. Takřka celý svůj život strávil ve Florencii – kromě tří zdokumentovaných cest do Říma v letech 1454, 1463 a 1474 až 1480 a krátkého pobytu v Neapoli v roce 1455.

Některé prameny se zmiňují o tom, že byl sochařským učněm Desideria da Settignana, nicméně protože oba sochaři byli přibližně stejně staří, tato možnost není moc pravděpodobná. S da Settignanou však da Fiesole pravděpodobně pracoval ve společné dílně, jejich styl je velmi podobný a nasvědčuje tomu také rozdělení jejich prací – zatímco da Settignano dělal bysty žen, da Fiesole se zaměřoval hlavně na bysty mužské. Da Fiesole rovněž vytvářel na zakázku různé náhrobky, nicméně do dnešní doby se jich zachoval v původním stavu pouhý zlomek. Jedním poměrně zachovalým náhrobkem, který da Fiesole vytvořil, je náhrobek toskánského hraběte Huga v Badii ve Florencii, který dokončil v roce 1481. Nejvíce si však da Fiesole považoval své církevní zakázky na pomník papeže Pavla II., který vytvořil v letech 1474 až 1477 pro katedrálu Sv. Petra ve Vatikánu.

Da Fiesole zemřel roku 1484 ve Florencii.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate