Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hans Burgkmair starší
Renesanční umění  
Díla:
Barbara a Hans Schellenbergerovi
Kříž s Marií, Máří Magdalénou a Sv. Janem Evangelistou
Madona s hroznem
Portrét Johannese Paumgartnera
Sv. Jan Evangelista v Patmosu
Svatá rodina s dítětem Sv. Janem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1473 - † 1531, Německo, 

Německý malíř a rytec Hans Burgkmair starší se narodil roku 1473 v Augšpurku v rodině malíře. V mnoha různých pramenech bývá nazýván různě: Johann Buigkmair, Hans Burgkmair, Johann Burgkmair, Hans Burgmair, Hans Burgman, Hans Burgmayr, Joh. Burgmayr, Hans Burkmair i Hans Purchmejer. Malovat se naučil v malířské dílně Martina Schongauera v Colmaru a v roce 1498 se vrátil do svého rodného města, kde se brzy stal členem tamního malířského cechu. Nějakou dobu po svém vyučení také nejspíš strávil v Itálii, jak tomu naznačují italské vlivy na jeho obrazech.

Burgkmairova dílna byla v Augšpurku velmi vyhledávaným místem – Burgkmair se těšil velké úctě i zájmu svých zákazníků, mezi které patřil také císař Maxmilián, pro něhož vytvořil známou sérii 135 dřevorytů zachycujících jeho vladařské úspěchy. Pro císaře Maxmiliána rovněž vytvořil ilustrace k jeho vlastním spisům Teuerdank a Weisskunig, které pojednávaly o rytířských dobrodružstvích. Také díky Burgkmairově tvorbě se pak Augšpurk stal vedle Norimberka významným kulturním a uměleckým centrem Německa.

Burgkmair měl velké množství studentů, kteří oddaně kopírovali jeho malířský styl ovlivněný stylem pozdně gotické a raně renesanční Itálie. Burgkmairova tvorba ovlivnila také tvorbu Hanse Holbeina mladšího, ale také jeho vlastního syna Hanse Burgkmaira mladšího (kolem r. 1500 – 1559), který byl rovněž malířem a rytcem.

Burgkmair zemřel roku 1531.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate