Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Ambrosius Benson
Renesanční umění  
Manýrismus  
Díla:
Máří Magdaléna
Odpočinek na útěku z Egypta
Panna s dítětem a Svatými
Panna s hruškou
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1495 - † 1550, Holandsko, 

Vlámský malíř Ambrosius Benson se narodil v Lombardii v Itálii, nicméně celý svůj umělecký život strávil v Holandsku, kam přišel přes Španělsko – v roce 1519 se usadil v Brugách, kde pracoval jako tovaryš v dílně Gérarda Davida. Do Brug však Benson přišel už jako poměrně uznávaný malíř, jeho pověst výtečného malíře portrétů a oltářů ho provázela už ze španělské Segovie, kde také nějakou dobu pobýval.

Benson si v Brugách brzy založil vlastní malířskou dílnu, kde zaměstnával mnoho učňů. Ač tvořil v Brugách, na jeho obrazech byly vždy zřejmé jeho španělské a italské vlivy, a tak byly jeho obrazy vyváženy do Španělska i Itálie, ale byly také velmi oblíbené v Holandsku. Bensonova tvorba je zajímavým příkladem přechodu z pozdní renesance k manýrismu, postavy na jeho obrazech vykazují klasickou manýristickou protáhlost.

Benson zemřel roku 1550 v Brugách.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate