Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Tilman Riemenschneider
Gotika  
Renesanční umění  
Díla:
Adam a Eva
Eva
Máří Magdaléna se dvěma anděli
Salome
Sv. Jan
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1460 - † 1531, Německo, 

Německý malíř a sochař Tilman Riemenschneider se narodil roku 1460 v městečku Osterode. Je považován za jednoho z největších sochařů Německa, úroveň jeho sochařského umění bývá často přirovnávána k malířskému umění Albrechta Dürera, který byl jeho součastníkem. Svému sochařskému umění se pravděpodobně naučil ve Štrasburku nebo v Ulmu, neboť tato dvě města byla hlavními centry německého sochařství té doby. V roce 1483 se však usadil ve Würzburgu, kde také strávil celý zbytek svého života.

V roce 1485 se Riemenschneider stal sochařským mistrem města Würzburgu a brzy si založil vlastní sochařskou dílnu, která se zanedlouho poté stala jednou z nejvyhledávanějších dílen v Německu. Riemenschneider poté dostával zakázky od církevních i státních hodnostářů, zařizoval výzdobu oltářů, soukromých kaplí i světských budov. Ač Riemenschneider původně pracoval pouze s lipovým dřevem, postupem doby vytvářel také sochy z alabastru, pískovce či mramoru, které se co do kvality zpracování rozhodně vyrovnaly jeho propracovaným dřevěným sochám. Ač je mnoho z jeho dřevěných soch polychromovaných nebo pozlacených, byl Riemenschneider vlastně prvním německým řezbářem, který přestal na sochách používat barvu.

Mezi nejznámější Riemenschneiderovy oltáře patří Oltář Panny, který vytvořil pro kostel v Credlingenu. Tento oltář je výtečným příkladem jeho mistrovského stylu, který v sobě kombinuje německé gotické prvky s vlivy ranné italské renesance, která gotiku zanedlouho poté nahradila. Mnoho z jeho prací se stále nachází v kostelech, pro které byly vytvořeny, nicméně velká část Riemenschneiderovy tvorby je k vidění v Mainfrankisches Museu ve Würzburgu.

Riemenschneider se rovněž velmi angažoval v politice, zastával mnoho významných funkcí v městské radě. V roce 1525 při poddanských nepokojích však bohužel společně s několika dalšími radními nesouhlasil s použitím síly proti povstalcům, a tak byl nějakou dobu vězněn a dokonce i mučen. Protože se svých zásad nevzdal ani po propuštění, přestal dostávat významné zakázky, což bohužel znamenalo konec jeho umělecké kariéry.

Dva z jeho synů – Jörg a Hans – byli rovněž sochaři, další dva – Tilman a Bartholomeus – byli malíři. Proslavil se však hlavně Bartholomeus, který byl žákem samotného Dürera.

Riemenschneider zemřel roku 1531 ve Würzburgu.


Konečná verze – 31. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate