Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Tullio Lombardo
Renesanční umění  
Díla:
Adam
Autoportrét s manželkou v antickém kostýmu
Bakchus a Ariadna
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1460 - † 1532, Itálie, 

Italský sochař Tullio Lombardo se narodil kolem roku 1460 v rodině sochaře Pietra Lombarda. Celá rodina Lombardů byla sochařsky nadaná – jeho otec pocházel z Cremony v Lombardii a sochařem se vyučil v Římě. Na svých sochách pak často spolupracoval s Tulliem a dalším synem Antoniem. Sám Tullio pak spolupracoval se svým synem Santem. Styl všech Lombardů byl díky jejich úzké spolupráci velmi podobný, a tak jejich individuální autorství často nebývá rozlišováno a hovoří se o nich pouze jako o Lombardových. Lombardovi působili ve Venetu, pak v Padově a nakonec se usadili v Benátkách.

Tulliovi Lombardimu bylo přiznáno zajímavé prvenství – podle dobových pramenů byl označen za vůbec prvního benátského sochaře, který dokázal vytvořit sochu s autentickými klasickými proporcemi. Lombardo dokázal propracoval strnulejší styl svého otce také hlavně díky svému pečlivému studiu klasického sochařství.

Tullio Lombardo zemřel roku 1532 v Benátkách.


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate