Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Giovanni Ambrogio de Predis
Renesanční umění  
Díla:
Portrét mladého muže
Portrét muže
Portrét ženy
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1455 - † 1508, Itálie, 

Italský malíř Giovanni Ambrogio de Predis se narodil kolem roku 1455 v Miláně. Protože se do dnešní doby zachoval pouze jeden jeho podepsaný obraz (portrét císaře Maxmiliána z roku 1502), je velmi složité vytvořit si nějakou komplexnější představu o jeho malířské tvorbě. Podle pramenů však byl de Predis velmi významným a vyhledávaným malířem a nikdy netrpěl nedostatkem zakázek ani financí.

De Predis byl původně iluminátorem, teprve později se stal portrétistou. Takřka celý život působil ve službách milánského vévody Ludovica Sforzy, v této pozici také ve svém domě hostil Leonarda da Vinciho, který v Miláně v roce 1483 krátce pobýval. S Leonardem v této době společně vytvořili několik obrazů pro bratrstvo neposkvrněného početí (Confraternità dell'Immacolata Concezione).

De Predis patřil mezi velké oblíbence milánského vévody Ludovica Sforzy – vytvářel pro něho portréty, které sloužily jako jakési vizitky, které vévoda zasílal svým příbuzným a přátelům, ale které také hojně využíval jako jakousi reklamu pro své dcery a neteře při uskutečňovaní své sňatkové politiky. De Predis dokázal zachytit Sforzovu rodinu v příznivém světle a přesně podle jeho přání, a tak si brzy vydobyl jeho neutuchající náklonnost a podporu. De Predis byl velkou pomocí hlavně v době, kdy Sforza plánoval provdat svou dceru za císaře Maxmiliána I. – ještě než začala oficiální sňatková vyjednávání, vyžádal si Maxmilián de Predisův portrét, aby byl přesně informován o podobě své možné nastávající. Snad i díky de Predisovi se jejich sňatek uskutečnil a de Predis byl císařem požádán, aby dělal jeho manželce v jeho sídelním městě Innsbrucku společnost. Tam také de Predis v roce 1493 odešel, nicméně už po roce se vrátil zpět do Milána. Po svém návratu pokračoval ve své portrétní tvorbě, ale také ve své původní profesi iluminátora. Kromě toho se také na zakázku císařské mincovny zabýval navrhováním mincí a navrhoval také gobelíny a divadelní kulisy.


Konečná verze – 31. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate