Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hans Sebald Beham
Renesanční umění  
Díla:
Adam a Eva
Andělíček s girlandou s abecedou
Erb Hanse Sebalda Behama
Marnotratný syn utrácející své dědictví
Smrt a nemravný pár
Smrt a stojící nahá žena
Smrt a tři nahé ženy
Tancující šašek
Výjevy z Davidova života
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1500 - † 1550, Německo, 

Německý rytec Hans Sebald Beham se narodil roku 1500 v Norimberku. Byl starším bratrem malíře Bartela Behama, se kterým pracoval velkou část svého života v jejich společné dílně. Jeho ryteckým mistrem byl Albrecht Dürer, který byl pro svou práci s klasickými tématy jeho velkým vzorem.

Beham byl velmi produktivním rytcem, za svého života vytvořil více než dva tisíce rytin. Proslavil se zejména maličkými rytinami, díky nimž se řadí do německé rytecké školy tzv. Malých mistrů (Kleinmeister). Vytvářel ale také rozměrné rytiny, navrhoval hrací karty, které sloužily ostatním rytcům jako jakési vzorníky pro různé dekorace. Navrhoval také různé erby a dokonce i tapety, zabýval se také iluminacemi, ilustroval modlitební knihu kardinála Albrechta Brandenburského, který působil jako arcibiskup v Mainzu. Pro arcibiskupa rovněž namaloval jediný obraz, který se od něho dochoval. Beham se zabýval hlavně biblickými a mytologickými tématy, alegoriemi a žánrovými výjevy.

V roce 1525 byl Hans Sebald Beham společně se svým bratrem Bartelem Behamem a malířem Georgem Penczem vyhnán z Norimberka. Všichni tři malíři totiž velmi otevřeně nesouhlasili s myšlenkami luteránství, které se v tomto roce stalo oficiálním náboženstvím v Norimberku. Toto vyhnanství však trvalo pouze několik měsíců a potom se všichni tři malíři mohli opět do města vrátit. Beham však ve městě nepobyl dlouho, za tři roky byl znovu vyhnán za to, že vydal knihu, která byla údajně opsána z Dürerových spisů.

Beham měl po svém vyhnání z Norimberka pošramocenou reputaci a do svého rodného města se již nikdy nevrátil. Nějakou dobu pobýval v Mnichově a Ingolstadtu, až se nakonec roku 1532 usadil ve Frankfurtu nad Mohanem, kde také roku 1550 zemřel.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate