Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Dirck Jacobsz
Renesanční umění  
Manýrismus  
Díla:
Pompeius Occo
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1497 - † 1567, Holandsko, 

Vlámský malíř Dirck Jacobsz se narodil kolem roku 1497 v rodině malíře. Jeho otec Jacob Cornelisz van Oostsanen byl velmi vyhledávaným malířem té doby, ale maloval také jeho strýc, bratranec i jeho bratři. Jacobsz se samozřejmě naučil malovat pod vedením svého otce, od kterého se naučil především zachytit dokonalou podobu malovaných postav. Díky této dovednosti se pak Jacobsz stal jedním z prvních holandských mistrů, kteří se zaměřovali výhradně na portrétní tvorbu, jež Holandsko později proslavila. Jacobsz byl tak dobrým portrétistou, že si ho často zvali ostatní malíři, aby na jejich obrazech s náboženskou tématikou přimaloval portréty donorů, kteří vlastně jako jediní na těchto obrazech museli mít svoji reálnou podobu.

Kromě toho, že byl Jacobsz inspirován tvorbou svého otce, měl na něj vliv také Jan van Scorel a jeho sklon k prodlouženým postavám manýrismu. K manýristickým prvkům na Jacobszových obrazech také patří velké ruce jeho postav, které ho nejvíce proslavily. Podle jedné zmínky v historických pramenech jakýsi bohatý kupec tak obdivoval ruku zachycenou na jednom z jeho obrazů, že chtěl, aby ji Jacobsz z obrazu vyříznul a prodal mu ji za cenu celého obrazu. Jacobsz rovněž často na svých obrazech zachycoval symbolické předměty (například lebky a přesýpací hodiny), které jeho obrazy obohacovaly zajímavou symbolikou pomíjivosti pozemského života.

Mezi nejznámější Jacobszovy portréty patří skupinový portrét Muži se samostříly, který vytvořil v roce 1529 a který se v současnosti nachází v Rijksmuseu v Amsterdamu. Tento portrét je zároveň jedním z prvních holandských portrétů zachycujících vojenské postavy ve skupinovém portrétu.

Jacobsz zemřel roku 1567.


Konečná verze – 22. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate