Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  William Etty
Romantismus  
Realismus  
Díla:
Hero a Leander
Il Duetto (Duet)
Okno v Benátkách
Stojící ženský akt
Titania
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1787 - † 1849, Velká Británie, 

Anglický malíř William Etty se narodil 10. března roku 1787 v Yorku jako sedmé dítě mlynáře a pekaře. Jeho otec si přál, aby se stal tiskařem a mladý Etty se také v tomto oboru celých sedm let učil, a to v dílně tiskaře Roberta Pecka, který vydával noviny Hull Packet. Jeho bohatý strýc bankéř William Etty si však povšimnul jeho talentu v malování a kreslení a v roce 1806 ho pozval do Londýna, kde se měl učit malovat.

Etty začal v roce 1807 studovat na Royal Academy, kde byl jeho učitelem Henri Fuseli. Etty také studoval rok soukromě pod vedením Sira Thomase Lawrence a s oblibou chodil do National Gallery, kde studoval díla starých mistrů. Když jeho strýc v roce 1809 zemřel, odkázal mu velký majetek, který mu umožnil dál studovat umění. Etty se za inspirací několikrát vydal do Itálie, strávil devět měsíců v Benátkách, kde se inspiroval Titianovými obrazy a jeho použitím barev. Do Anglie se Etty vrátil roku 1824 a už o čtyři roky později byl jmenován členem National Academy.

Dalo by se říci, že Etty byl přímo posedlý malováním aktů, za svou kariéru nemaloval téměř nic jiného. Maloval nahé ženy po pečlivých studiích ženské anatomie v různých polohách, z různých úhlů, za různých atmosfér i v různých prostředích a odstínech. Svými smyslnými pózami a bohatou barevností Ettyho práce často navozují atmosféru Titianových, Veronesových a Rubensových obrazů, i když Etty maloval hlavně témata z klasické řecké a římské mytologie, a věnoval se i alegorickým výjevům.

I když Etty až do roku 1848 žil v Londýně, byl v kontaktu se svými přáteli v Yorku. Velmi se zasloužil o to, aby byla v Yorku v roce 1842 otevřena malířská škola, a aby byly opraveny staré městské hradby a brány. Etty se nikdy neoženil, a tak mohl ve své poslední vůli odkázat městu sedmnáct tisíc liber.

Etty si nezískal oblibu pouze mezi bohatými sběrateli umění a kritiky, ale také mezi obyčejnými lidmi, což v jeho době nebylo zrovna obvyklé. K jeho popularitě přispělo také to, že jeho akty byly často cenzurovány a prohlašovány za nemravné, což mu dělalo výtečnou reklamu. Velkým obdivovatelem Ettyho byl Eugène Delacroix a další romantisté.

Etty zemřel 13. listopadu roku 1849 v Yorku.


Konečná verze – 11. 5. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate