Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Simon Marmion
Renesanční umění  
Díla:
Panna a Ježíš
Sv. Jeroným a klečící donátor
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1425 - † 1489, Francie, Holandsko

Francouzský malíř a iluminátor vlámského původu Simon Marmion se narodil roku 1425 v Amiens, téměř všichni jeho mužští příbuzní byli malíři. Malovat se naučil od svého otce, nicméně brzy odešel do Tournai, kde se v roce 1468 stal členem malířského cechu. Po nějaké době však přesídlil do Vallenciennes, kde si založil vlastní malířskou dílnu a kde strávil celý zbytek svého života.

Významným rokem v Marmionově životě byl rok 1454, kdy byl najat burgundským vévodou Filipem Dobrým, aby zajistil výzdobu významného banketu oslavujícího lov bažantů, který vévoda pořádal v Lille. Protože byl vévoda s Marmionovými službami více než spokojen, rozhodl se zaměstnávat ho trvale. Marmion byl také zaměstnáván Filipovým synem Karlem Smělým a jeho manželkou Markétou z Yorku, ale také dalšími členy jeho rodiny a jeho dvora. Díky těmto zakázkám se pak Marmion stal velmi respektovaným a majetným malířem.

Kromě práce na různých výzdobách pro burgundského vévodu a jeho rodinu se Marmion věnoval iluminaci rukopisů, vytvářel oltáře i portréty. Marmionův styl se však velmi lišil od toho, co vytvářeli jeho součastníci – používal velmi jemné pastelové barvy, což nebylo obvyklé ani ve Francii a ani v Holandsku. Marmion také dokázal velmi dovedně používat světlo a jeho efekty; protože byl dobrým vypravěčem a měl velkou představivost, jsou jeho iluminace malými vyprávěními, které dokonale zachycují pocity a gesta zobrazených postav. Nedlouho po Marmionově smrti o něm dokonce napsal básník Jean Lemaire de Belgem, že byl opravdovým ‚Princem iluminace‘.

Marmion zemřel roku 1489 ve Vallenciennes.


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate