Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Michael Pacher
Renesanční umění  
Díla:
Bičování
Marie Burgundská
Oltář Sv. Wolfganga: Obřízka
Oltář Sv. Wolfganga: Vzkříšení Lazara
Oltář Sv. Wolfganga: Zrození
Sv. Kateřina
Sv. Vavřinec rozdávající almužny
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1445 - † 1498, Rakousko, 

Rakouský malíř a sochař Michael Pacher se narodil kolem roku 1435 v Brunecku v Tyrolsku, kde také strávil takřka celý svůj život s výjimkou jeho konce. Pacher pravděpodobně také nějakou dobu pobýval v Itálii, jeho tvorba totiž vykazuje mnoho italských prvků a velmi výraznou inspiraci dílem Andrei Mantegny, a navíc jeho rodné Tyrolsko od Itálie dělily pouze Alpy.

Pacher pracoval převážně na zakázkách různých tyrolských kostelů, pro které maloval a vyřezával oltáře – mnohé z jeho oltářů se dnes stále nachází na svém původním místě. Mezi jeho nejznámější oltáře patří oltář Sv. Wolfganga, který vytvořil v letech 1471 až 1481 pro kostel Sv. Wolfganga v Abersee.

Ve stejné době jako Michael Pacher v Tyrolsku působili rovněž Friedrich a Hans Pacherovi. Je známo, že Friedrich s Michaelem spolupracoval, nicméně příbuzenství těchto tří malířů nebylo potvrzeno a může se tedy jednat pouze o shodu jmen.

Pacher zemřel v srpnu roku 1498 v Salzburku.


Konečná verze – 31. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate