Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Georg Pencz
Renesanční umění  
Díla:
Anděl
Portrét muže
Portrét sedícího mladíka
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1500 - † 1550, Německo, 

Německý malíř a rytec Georg Pencz se narodil kolem roku 1500 v Norimberku. V roce 1523 vstoupil do malířské dílny Albrechta Dürera, v jehož dílně také po vyučení působil jako jeho blízký pomocník. Ještě v dobách svých učňovských let se Pencz vydal na zkušenou do Itálie, která velmi ovlivnila jeho pozdější malířskou tvorbu, na jeho obrazech je docela zřejmý jeho obdiv Bronzina a italských manýristů.

Podle městských záznamů Říma a Florencie se do Itálie se vrátil ještě jednou, a to v roce 1539. Mezitím však byl společně s bratry malíři Hansem Sebaldem a Bartelem Behamovými v roce 1525 z Norimberka vyhnán za svou bezbožnost a rouhačské protestantské názory (netajili se svými výhradami ke křtu, úloze Krista v náboženství a svatému příjímání), nicméně rozsudek byl za několik měsíců zrušen a všichni se mohli opět do Norimberku vrátit. Velkým osobním Penczovým triumfem pak bylo jeho jmenování oficiálním městským malířem v roce 1532.

Pencz se zabýval především náboženskými a mytologickými tématy, nicméně vytvořil i několik portrétů. Byl také jedním ze skupiny tzv. ‚Malých mistrů‘, malířů, kteří vytvářeli maličké a propracované tisky s náboženskými motivy. Byl velmi vyhledávaným malířem a o jeho úspěchu svědčí i to, že byl dvorním malířem pruského vévody Albrechta. Z tohoto životního úspěchu se však netěšil dlouho, neboť krátce po svém povolání do vévodových služeb na cestě do vévodova sídla zemřel.


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate