Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hans Multscher
Renesanční umění  
Díla:
Klanění králů
Kristus nesoucí kříž
Modlitba na hoře olivetské
Svatá trojice
Úmrtí Panny
Vzkříšení
Zrození Krista
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1400 - † 1467, Německo, 

Německý malíř a sochař Hans Multscher se narodil kolem roku 1400 v Reichenhofenu, první písemné zmínky o něm pochází z roku 1427, kdy v Ulmu dostal svou první významnou zakázku. Není přesně známo, kde studoval malířství, nicméně podle vlivů na jeho obrazech lze soudit, že nějakou dobu pravděpodobně pobýval v Holandsku. Po svém návratu si pak v Ulmu založil vlastní dílnu, kterou postupně vypracoval na jednu z nejvyhledávanějších dílen v celém jižním Německu.

Nejdůležitějšími Multscherovými díly jsou tzv. Wurzachský oltář, který je typickým příkladem vrcholné německé renesance ovlivněné soudobými vlámskými tradicemi, a oltář pro farní kostel ve Sterzingu v Tyrolsku, pro který vytvořil sochy Panny a svatých (křídla tohoto oltáře pravděpodobně namaloval jiný malíř) a který se nyní nachází v tamním muzeu.

Multscher zemřel roku 1467 v Ulmu.


Konečná verze – 31. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate