Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Marinus van Reymerswaele
Renesanční umění  
Díla:
Bankéř s manželkou
Dva výběrčí daní
Svatý Jeroným I.
Svatý Jeroným II.
Výběrčí daní
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1490 - † 1567, Holandsko, 

Vlámský malíř Marinus Claeszon van Reymerswaele se narodil kolem roku 1490 v malém městečku Reymerswale. O jeho malířském vzdělání neexistují prakticky žádné informace, nicméně podle jeho stylu lze soudit, že vzdělání dosáhl v Antverpách, kde v té době vyučovali Simon van Daele a Quentin Massys. O Massysově vlivu vypovídá to, že Reymerswaele často maloval karikatury, kterými se zabýval i Massys (například jeho obraz Ošklivá vévodkyně), nicméně o tom, že by byl Massys Reymerswaelovým mistrem, neexistují žádné přímé písemné zmínky.

Reymerswaele se ve své malířské tvorbě zabýval celkem třemi různými karikaturními tématy: 1) vytvořil větší množství obrazů Sv. Jeronýma, kterého zobrazoval jako mrzutého a zahořklého učence, 2) výběrčími daní, které maloval jako ohavné chamtivce a kterých se do dnešní doby zachovalo téměř třicet pláten a 3) portréty bankéřů a jejich žen, které rovněž zachycoval poměrně nelichotivě.

Reymerswaele zemřel kolem roku 1567 v Reymerswale.


Konečná verze – 25. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate