Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Agnolo Gaddi
Renesanční umění  
Gotika  
Díla:
Korunovace Panny
Madona s dítětem
Objevení opravdového kříže
Poslední večeře
Ukřižování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1350 - † 1396, Itálie, 

Italský malíř Agnolo Gaddi se narodil kolem roku 1350 ve Florencii jako syn slavného malíře té doby Taddea Gaddiho, který byl rovněž jeho učitelem. Jeho otec byl jedním z nejvýznamnějších žáků a následovníků Giotta a i sám Agnolo se Giottovou tvorbou v mnohém inspiroval. Giotto byl Gaddimu vzorem hlavně co se týče jisté dekorativní elegance a chladné barevnosti, která provázela Gaddiho po celý jeho tvůrčí život. Gaddi také nějakou dobu sbíral zkušenosti mimo Florencii – v roce 1369 byl v Římě zaměstnán jako pomocník svého bratra Giovanniho, nepříliš významného malíře, který tam pracoval na své zakázce na freskovou výzdobu. Po smrti svého otce se Agnolo ujal rodinné dílny, kde vychovával nastupující mladé umělce a šířil tak své jedinečné nadání a talent.

Mezi nejvýznamnější Gaddiho díla patří fresky v kněžišti kostela Santa Croce ve Florencii, které vytvořil po roce 1374, a fresky v boční kapli katedrály v Pratu (1392 až 1395).

Agnolo Gaddi stejně jako jeho otec Taddeo velmi ovlivnil většinu malířů pozdní goticky a jeho styl sloužil jako jakýsi umělecký vzor florentské školy. O jeho proslulosti svědčí také to, že byl často nazýván otcem florentského malířství stejně jako to, že jeho životopis zahrnul ve svém sborníku Giorgio Vasari.

Agnolo Gaddi zemřel 16. října roku 1396 ve Florencii.


Konečná verze – 27. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate