Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Spinello Arentino
Gotika  
Renesanční umění  
Díla:
Hostina Herodova
Papež Alexandr III. přijímá velvyslance
Příběhy z Legendy Sv. Benedikta
Sv. Michal předávající vlajku Sv. Efisiovi
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1345 - † 1410, Itálie, 

Italský malíř a představitel Sienské školy Spinello Arentino se narodil kolem roku 1345 v Arezzu. Původně se jmenoval Spinello di Luca Spinelli, své příjmení Arentino dostal podle města Arezza, ze kterého pocházel. Z jeho původního příjmení di Luca Spinelli je možné usuzovat, že byl synem florentského obchodníka Luca Spinelliho, který je uveden v záznamech města Arezza jako vyhnanec, který přišel do Arezza v roce 1310 z Florencie. Malovat se pravděpodobně naučil ve Florencii a několik indicií naznačuje, že jeho mistrem byl pravděpodobně Agnolo Gaddi, nicméně jasnější důkazy hovoří o tom, že mohl být žákem Jacopa di Casentina, který byl nadšeným přívržencem Giottova malířského stylu.

Spinello byl jedním z nejtvořivějších freskařů Toskánska – jeho freskové cykly se tehdy nacházely v každém z větších kostelů, do dnešní doby se však bohužel zachoval pouze zlomek jeho díla. Spinello se kromě fresek věnoval také malování oltářů, mnohá jeho témata jsou inspirována motivy, kterými se zabýval jeho vzor Giotto. Lze říci, že zachované fresky vypovídají přesně o Arentinově talentu a malířském nadání, jeho oltářní práce bohužel tak výrazné nejsou – byly totiž nejspíš produktem jeho malířské dílny a jeho učedníků než jeho samotného a jeho podpis byl na oltáře nejspíš připojen pouze jako označení produktu jeho malířské dílny.

Spinello Arentino zemřel 14. března roku 1410 v Arezzu, jeho dílnu po jeho smrti převzal jeho syn Parri Spinelli (zemř. 1452).


Konečná verze – 17. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate