Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Lazzaro Bastiani
Renesanční umění  
Díla:
Madona s dítětem v malovaném rámu
Pohřeb Sv. Jeronýma
Přijímání Sv. Jeronýma
Relikvie Svatého kříže nabízená škole di S. Giovanni Evangelista
Sv. Jeroným přivádí lva do kláštera
Sv. Veneranda na trůnu
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1449 - † 1512, Itálie, 

První zmínka o italském malíři Lazaru Bastianim pochází z roku 1449, kdy byl zapsán v matričních knihách jako malíř zaměstnaný v malířské dílně v Benátkách. Není příliš jisté, kde získal svoje prvotní malířské vzdělání, nicméně některé prameny hovoří o tom, že studoval v Padově. Velký vliv na jeho tvorbu měla tvorba Andrey Mantegny, který byl jeho velkým uměleckým vzorem, ale ovlivnila ho i tvorba Belliniů, kteří byli s Mantegnou spřízněni i příbuzensky.

Je pravděpodobné, že Bastiani byl zaměstnán v benátské dílně Giovanniho Belliniho, neboť společně s ním kolem roku 1460 pracoval na několika zakázkách na triptychy pro benátské kostely. S rodinou Belliniových poté spolupracoval i dále – po roce 1480 pracoval s Gentilem Bellinim na zakázce pro Scuolu Grande di San Marco, což byla jakási škola provozovaná dobročinným bratrstvem.

Bastiani zemřel roku 1512 v Benátkách.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate