Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Preston Dickinson
Precisionismus  
Díla:
Mlýn č. 1
Obilní silo
Zátiší I.
Zátiší II.
Zátiší III.
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1891 - † 1930, USA, 

Americký malíř William Preston Dickinson se narodil v roce 1891 v Greenwich Village v New Yorku. Už v dětství byl velmi talentovaným kreslířem a malířem a jeho talent nakonec zaujal bohatého obchodníka Herayho Barbeye, který se rozhodl financovat jeho studie na Art Students League, kde pak Dickinson studoval čtyři roky (1906 – 1910). Na této škole si brzy našel mnoho uměleckých přátel, studoval například také s Georgem Bellowsem.

Brzy po ukončení studií na Art Students League odjel Dickinson stejně jako mnoho dalších mladých amerických malířů té doby do Francie. Tuto cestu mu umožnilo stipendium (opět podporované Herayem Barbeyem), velkou oporou byl Dickinsonovi také galerista Charles Daniel, který v něm viděl velký talent. V Paříži žil Dickinson v letech 1911 až 1914, ve Francii se setkal s moderními avantgardními směry, které ho velmi zaujaly – nejvíce si oblíbil kubismus a futurismus a strohý styl Paula Cézanna, který měl na jeho vlastní tvorbu nezanedbatelný vliv. V Paříži se také seznámil s mnoha bohémskými umělci, ale rovněž navštěvoval muzea s obrazy starých mistrů, jejichž techniku a styl rovněž studoval. Nedlouho před svým odjezdem z Paříže však vše tradiční neodvratně zavrhl a rozhodl se věnovat pouze svému unikátnímu geometrickému abstraktnímu stylu.

Po svém návratu z Francie se Dickinson opět usadil ve svém rodném New Yorku, nicméně nedlouho po příjezdu byl nucen přestěhovat se ze zdravotních důvodů ke své matce do Bronxu. Patrně tam také nalezl prvotní precisionistickou inspiraci průmyslem a továrnami, které v té době v Bronxu vyrůstaly jako houby po dešti. Brzy si také našel skupinku uměleckých přátel, kteří sdíleli jeho nadšení rozvíjejícím se průmyslem a moderními evropskými uměleckými styly. Společně se svými přáteli pak Dickinson založil umělecký styl precisionismus a tito umělci pak společně vystavovali svá díla v Charles Daniel Gallery, ale také v galerii 291 Alfreda Stieglitze.

V roce 1929 se pak Dickinson zúčastnil přelomové výstavy moderních umělců ‚Paintings By Nineteen Living Americans‘, která byla více než příznivě přijata kritiky. Mnoho bohatých milovníků umění pak začalo díla umělců zastoupených v této výstavě sbírat, čímž samozřejmě pomohli k finančnímu zajištění těchto umělců. Dickinson, podpořen svým americkým úspěchem, se rozhodl pro plavbu do Francie, kde chtěl v Paříži představit svá plátna tamním obchodníkům s uměním, aby pro něho mohli v Paříži uspořádat samostatnou výstavu. Dickinson doplul do Španělska, nicméně cestou mu došly peníze a prudce se zhoršilo jeho zdraví, a tak byl nucen za své útraty, ubytování, lékařská vyšetření a léky platit svými obrazy. Dickinson stále doufal, že se jeho zdraví zlepší v teplém Španělsku, a tak do Paříže neodjel. Do Paříže se bohužel se svými obrazy již nedostal, neboť 25. listopadu 1930 ve Španělsku zemřel na zápal plic.


Konečná verze – 20. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate