Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  David Bomberg
Expresionismus  
Vorticismus  
Fauvismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1890 - † 1957, Velká Británie, 

Anglický malíř David Bomberg se narodil 5. prosince roku 1890 v Birminghamu jako páté dítě v rodině polského emigranta, který živil svou rodinu vyděláváním kůží. Jeho rodina se nedlouho po jeho narození přestěhovala do Londýna a usadila se v nuzné čtvrti Whitechapel. Bomberg se původně měl stát tiskařem, nicméně jeho láska k umění ho zavedla jiným směrem: nejdříve si platil večerní lekce umění, potom studoval na City and Guilds Institute a pak na Westminster School of Art, kde studoval v letech 1908 až 1910 – jedním z jeho profesorů byl dokonce Walter Sickert. Dále pak studoval na Slade School of Art (v letech 1911 až 1913), kde ho finančně podporoval prostřednictvím grantů John Singer Sargent a Židovský fond pomoci vzdělávání (Jewish Education Aid Society). Po svých studích se Bomberg rozhodl odjet za inspirací do Paříže. Tam se setkal s mnoha uměleckými osobnostmi, mezi jinými také s Pablem Picassem a Amedeem Modiglianim.

Po svém návratu z Francie se Bomberg začal zabýval abstrakcí – jeho obrazy z té doby byly částečně inspirovány futurismem a anglickým vorticismem. Bomberg však nikdy členem vorticistického hnutí nebyl, ač byl ke členství často Percym Wyndhamem Lewisem přemlouván, a také nikdy nepublikoval svá díla ve vorticistickém časopise Blast. I vorticistické výstavy se Bomberg účastnil pouze jako zvaný host, ne jako člen skupiny. Jeho umění bylo odpovědí na moderní městské prostředí a zdůrazňovalo chaos a pohyb, Bombergovi se podařilo sloučit jednoduchost kubistických kompozicí s barevností fauvismu. Britský kritik Roger Fry dokonce o Bombergovi prohlásil, že "se evidentně s obrovskou energií snaží o to, aby přinesl do umění nový druh plasticity."

První samostatnou výstavu uspořádal Bomberg v červenci roku 1914 v Chenil Gallery v Londýně. Tato výstava znamenala pro Bomberga obrovský triumf, kritika ho přijala s nadšením a nadšeni byli i mladí londýnští umělci, kteří hned v Bombergových obrazech viděli zásadní inspiraci. V mnoha novinách a časopisech také vyšly oslavné články a tak se Bombergovy úspěchy začaly šířit i mimo Anglii. Bohužel však začala první světová válka a Bomberg se dal zapsat do armády. V armádě a na frontě prošel velmi drastickými zkušenostmi, což na jeho dílo mělo dozajista nezanedbatelný vliv, protože se začal měnit jeho umělecký styl.

V roce 1917 dostal Bomberg významnou zakázku na obraz pro kanadskou vládu – měla oslavovat operaci ženistů, kteří vyhodili do povětří německé polní opevnění v Saint-Eloi poblíž Arrasu. Bombergův obraz Práce ženistů byl však nemilosrdně odmítnut kvůli tomu, že byl příliš futuristický. Bomberg pak v druhé opravné verzi namaloval mezi postavami sám sebe, jak nese těžký trám, aby tak zdůraznil svou těžkou práci na této zakázce. Opravený obraz byl také více expresionistický, což už zadavatelům zakázky vyhovovalo více a obraz přijali. I Bombergovi expresionistický styl více vyhovoval, a tak se k němu ve svých pozdějších dílech rád přiklonil. Bomberg namaloval rovněž několik portrétů a krajin, které navštívil na svých cestách po Evropě a v Izraeli.

Bomberg se rovněž věnoval pedagogické činnosti – v letech 1945 až 1953 působil jako profesor na londýnské Borough Polytechnic. Mezi jeho studenty patřili také Frank Auerbach a Leon Kossoff. V roce 1954 také se svou manželkou Lilian chtěl založit vlastní uměleckou školu, nicméně jeho plány se nakonec neuskutečnily.

Na konci života Bomberg bojoval s depresemi – měl pocit, že v Británii je jeho celoživotní dílo nepochopeno a že kritikové kritizují jeho obrazy neoprávněně. Po jeho smrti 19. srpna roku 1957 v Londýně však cena jeho obrazů výrazně stoupla a i dnes jsou za jeho obrazy placeny velké částky.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate