Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  CRW Nevinson
Futurismus  
Vorticismus  
Les artistes maudits  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1889 - † 1946, Velká Británie, 

Anglický malíř Christopher Richard Wynne Nevinson se narodil roku 1889. Umění vystudoval na Slade School of Art, hned po studiích se rozhodl odjet do Paříže, kde hledal inspiraci pro svoji tvorbu. V Paříži se setkal s mnoha zajímavými uměleckými osobnostmi – seznámil se s Picassem, Derainem a Matissem a dokonce sdílel ateliér s Modiglianim.

Velký vliv na celou Nevinsonovu tvorbu měly také jeho velké vzory futuristé Gino Severini a Umberto Boccioni. Když se Nevinson vrátil v roce 1914 zpět do Anglie, byl plný nadšení z přicházející abstrakce, a začal spolupracovat s Marinettim na anglické verzi futurismu. Ani ne dva měsíce po tom, co společně sepsali manifest anglických futuristů, propukla v Evropě první světová válka. Marinetti bohužel ve válce viděl prostředek k ‚očistě lidstva‘, s čímž Nevinson bohužel také souhlasil. Nevinsonovy obrazy po sepsání manifestu byly zpočátku oslavou moderní techniky a kombinací tmavých tónů a ostrých hran, nicméně později se na jeho plátnech začaly objevovat první válečné výjevy, které nemilosrdně zachycovaly techniku na válečné frontě i se všemi důsledky jejího použití.

Protože byl Nevinson uznán zdravotně nezpůsobilým, nemohl se aktivně účastnit bojů, dal se však zapsat na kurz automechanika a pak se jako dobrovolník přihlásil jako řidič frontové ambulance. Později povýšil na zdravotníka v Royal Army Medical Corps, nicméně po tom, co onemocněl rheumatickou horečkou, byl poslán domů. Zážitky, které Nevinson prožil na frontě, měly bezesporu nezanedbatelný vliv na jeho pozdější tvorbu a jeho největší díla byla ovlivněna právě těmito událostmi.

Už první Nevinsonova výstava byla velkým úspěchem a tak byl v červenci roku 1917 jmenován oficiálním válečným umělcem. Po svém jmenování se vrátil do Francie, aby ve své tvorbě pokračoval. Už o rok později uspořádal v Londýně další výstavu, která sklidila stejný úspěch. Mnoho tehdejších kritiků však Nevinsonovi vytýkalo, že své obrazy maluje pouze na efekt a že jim chybí opravdové emoce, což byla do jisté míry pravda, neboť Nevinsonovi chyběla ona autentičnost, jaká byla k vidění na jeho obrazech na první výstavě. Nevinson ve své tvorbě bohužel podlehl diktátu kritiků a vytvářel obrazy jakoby podle jejich přání, což u výjevů, které měly být autentickým vyobrazením skutečnosti, nebylo dost dobře slučitelné s uměním a spíše se podobalo vyumělkované propagandě.

Po válce začala poptávka po Nevinsonových válečných výjevech upadat a tak byl Nevinson nucen zaměřit se na jiné okruhy umění. Bohužel nebyl příliš dobrým portrétistou ani krajinářem, takže jeho obrazy nebyly ani vyhledávané, a vlastně ani nijak hodnotné. Kritika je zcela odmítala, neboť byly nudné, neobsahovaly žádné hlubší myšlenky a nebyly ani výtvarně významné.

Protože po válce byl Nevinson odmítán kritikou i veřejností a protože nedokázal naplnit vlastní ambice, stal se zahořklým a nevrlým staříkem. I když snad kdysi dokázal dokonale zachytit skutečnost, nikdy nedokázal vidět důsledky toho, jak futuristé oslavovali válku, která byla původem neštěstí mnoha lidí. Také nebyl schopen pro své umění objevit nový styl a místo toho stále lpěl na myšlenkách a stylu futurismu, který byl po válce poněkud neaktuální. Nevinson psal umělecké kritiky, ale jeho články byly poměrně hodně rasisticky a negativně laděné, většinu nových umělců odsoudil jako ‚tu geometrickou mumbo-jumbo tlupu Židů, Peršanů a Mohamedánů‘. Ani Nevinsonův zdravotní stav nebyl moc dobrý – už od dob svého působení v první světové válce trpěl depresemi a několikrát se také neúspěšně pokusil o sebevraždu.

Nevinson zemřel roku 1946.


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate