Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Asher B. Durand
Hudson River School  
Díla:
Krajina za stromem
První sklizeň divočině
Studie přírody, Newburth, N.Y.
Studie přírody, skály a stromy
Studie přírody, Stratton Notch, Vermont
Úkryt Indiánů
Zalesněná krajina
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1796 - † 1886, USA, 

Americký malíř a rytec Asher Brown Durand se narodil 21. srpna roku 1796 ve Springfieldu v New Jersey jako osmý z devíti dětí. Jako dítě byl velmi často nemocný, a tak nemusel pracovat na rodinné farmě – místo toho pomáhal svému otci, který měl malou hodinářskou a stříbrotepeckou dílničku. Tam se také nejpíš naučil pracovat s detaily, což mu bylo velkou pomocí při jeho výběru povolání. Původně se měl stát rytcem a po svém vyučení rytectví v dílně Petera Mavericka (1812 až 1817) se stal jeho partnerem ve firmě. S Maverickem pracoval až do roku 1820, kdy mezi nimi propukla velká a nesmiřitelná hádka kvůli zakázce od Johna Trumbulla, který zadal Durandovi rytinu svého obrazu ‚Prohlášení nezávislosti‘, po které toužil sám Maverick, kterému jako staršímu společníkovi také spíše náležela. Když pak Durand tuto zakázku v roce 1823 dokončil, stal se jedním z nejvyhledávanějších newyorských rytců, ale také celoživotním Maverickovým úhlavním nepřítelem.

V roce 1832 Durand ukončil svou bohatou kariéru rytce a začal se věnovat portrétní malbě. Po svém setkání s krajinářem Thomasem Colem v roce 1832 začal Durand malovat krajiny, kterým se během deseti let postupně začal věnovat takřka výhradně a které mu přinesly jak oblibu veřejnosti, tak také velké finanční prostředky.

Durand byl jedním z nejznámějších krajinářů a představitelů Hudson River School. Žil celý život v New Yorku, odkud však často cestoval za inspirací. Jeho oblíbenými místy byly Catskills, Adirondack a White Mountains, kde v teplých měsících roku skicoval, aby v zimě mohl ve svém ateliéru podle svých nákresů a poznámek malovat obrazy. Durand byl vysoce respektovanou postavou newyorských uměleckých kruhů a nějakou dobu také od roku 1845 působil jako president National Academy of Design až do roku 1861, kdy na svou pozici rezignoval.

Durand tvořil přesně podle všech nauk malířů Hudson River School. Svou uměleckou tvorbu podřizoval vyššímu principu – obraz pro něho nebyl pouze pomalovaným plátnem nebo zachycením okamžiku v přírodě, obraz pro něj byl pouhým zlomkem dokonalosti toho, co vytvořil Bůh na oslavu života. Durand rovněž chápal jako svou vlasteneckou a občanskou povinnost podělit se s ostatními o svou fascinaci přírodou a proto byl jedním ze zastánců založení amerických národních parků. Durandova plátna často nezobrazují přesná místa, jsou skládankou nádherných výjevů, které Durand poskládal dohromady z několika skic, které si předem vytvořil na svých cestách do divočiny. Protože jeho krajiny jsou spíše jakýmsi symbolem, není tedy důležité, zda se přesně shodují s původním výjevem přírody nebo zda zobrazují Durandovu představu o ideálním místě na světě.

V roce 1869 Durand odšel z aktivního života na rodinnou farmu v Maplewoodu v New Jersey, kde také 17. září 1886 zemřel.


Konečná verze – 19. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate