Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Alfred Thompson Bricher
Hudson River School  
Luminismus  
Díla:
Odliv, Bailey’s Island, Maine
Pobřeží Maine
Příboj
Přímořská krajina
Zčeřené moře, Manchester
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1837 - † 1908, USA, 

Americký malíř Alfred Thompson Bricher se narodil 10. dubna 1837 v Portsmouthu ve státě New Hampshire. Své dětství strávil v Newburyportu v Massachusetts a původně se měl stát obchodníkem. Dokonce nastoupil do učení v Bostonu, nicméně ve svém volném čase se věnoval malování a kreslení. Nelze říci, že by se svému koníčku věnoval pod přímým vedením nějakého profesionálního malíře (sice navštěvoval večerní hodiny na Lowell Institute v Bostonu, nicméně tyto lekce pro něho byly spíše zpestřením nudného života obchodníka než opravdovou inspirací), ale jeho krajiny z té doby ukazují jeho velké pokroky v technice i kompozici.

V roce 1858 se díky svým malířským úspěchům Bricher rozhodl otevřít malý ateliér v Bostonu, kde by ho navštěvovali případní zájemci o jeho obrazy. Měl poměrně velké úspěchy a za inspirací se v té době stejně jako mnoho jeho malířských kolegů vydával do Bílých hor, kde se v North Conway dokonce setkal s Albertem Bierstadtem a Williamem Morrisem Huntem, jejichž skicy i hotové obrazy pro něho byly velkou inspirací. Bricher na svých cestách rovněž navštívil Catskills a zajímal se také o scenérie kolem řeky Mississippi. Jeho popularita v té době vzrůstala hlavně díky tomu, že mnohé z jeho ilustrací vycházely v časopise Harper's New Monthly Magazine.

Po deseti letech v Bostonu se Bricher rozhodl přesídlit do New Yorku – měl ateliér v budově YMCA na Manhattanu, v roce 1882 si postavil dům na pobřeží v Southamptonu na Long Islandu a od roku 1890 pak bydlel na Staten Islandu. V roce 1868 také poprvé vystavoval v Národní Akademii, sklízel velké úspěchy se svým obrazem Mlýnský potok u Newburyportu (Mill Stream at Newburyport).

Brzy po výstavě v Národní akademii došlo v Bricherově tvorbě k velké změně – před olejomalbou začal dávat přednost akvarelu. Tuto techniku si brzy osvojil s takovou dokonalostí, že byl v roce 1874 přijat za člena Americké společnosti malířů akvarelu (American Society of Painters in Water Colors). Od té doby se pak akvarelu věnoval takřka výhradně, neboť akvarel byl pro něj bezesporu lepší technikou, jak vyjádřit atmosféru, harmonii a průhledné barvy přímořských krajin a moře, které s oblibou maloval.

V roce 1879 pak následoval další Bricherův úspěch, když byl přijat za člena Národní akademie designu (National Academy of Design). Od té doby prakticky až do konce života se věnoval malování přímořských krajin, které maloval na svých cestách po pobřeží státu Maine, New Hampshire a New Jersey a v zátoce Narragansett. Své obrazy pak vystavoval hlavně v Bostonském uměleckém klubu (Boston Art Club) po celých dvacet let – od roku 1874 do roku 1894. Dále v letech 1868 až 1890 vystavoval v National Academy a v letech 1870 až 1886 se pravidelně účastnil výstav v Boston Athenaeum a Brooklyn Art Association.

Bricher bývá zařazován do umělecké skupiny Hudson River School hlavně pro svůj konzervativní a realistický přístup ke krajinomalbě. Bricher se však nezajímal pouze o zachycení přírody, nýbrž také o její duchovno a hlubší význam a vliv na duši a myšlení člověka. Bricher se ve své tvorbě zaměřoval především na malování tichých přímořských scenérií ponořených do jemného slunečního svitu. Používal jasné a zářivé barvy a velmi si dával záležet na tom, aby jeho obrazy působily poklidně a vzdávaly hold kráse přírody. Je zvláštní, že jeho obrazy vyzařovaly poklid i v tak těžké době, jakou byla americká občanská válka, ve které byl zabit jeho mladší bratr. Poklid vyzařovaly snad proto, že Bricher ve své tvorbě nacházel jakousi oázu míru, kterého se ve Spojených státech té doby nenacházelo. Bricher také považoval přírodu za jediný spravedlivý element světa, který dokázal dodat sílu člověku v jakékoliv těžké životní situaci.

Bricher maloval své obrazy na velmi široká plátna, která dodávala jeho scenériím panoramatický dojem. Ve většině svých obrazů zachovává Bricher svou klasickou pečlivě vypočítanou třetinovou kompozici: v dolní části obrazu se obvykle nachází malá část pláže, na kterou navazují dvě nebo tři řady připlouvajících vln. Jeho malé zátočiny jsou obvykle ohraničeny, přičemž jejich hranice se nacházejí mimo obraz. Na horizontu lze většinou spatřit malé bílé trojúhelníčky plachet vzdálených lodí, přičemž dvě třetiny obrazu jsou zaplněny oblohou s různě vytvarovanými i vybarvenými oblaky.

Bricherovou specialitou byly lámající se vlny, jejichž takřka průsvitné vrcholy dokázal zachytit se stejnou dokonalostí jako pohyb vodní masy i lehkost mořské pěny. Charakteristickým Bricherovým prvkem jsou jeho stíny, které obvykle maloval o několik odstínů tmavší než mnozí jeho současníci.

Bricher žil od roku 1890 v New Dorpu na Staten Islandu. V této době se již tak aktivně nevěnoval cestování, zaměřil se pouze na oblast Casco Bay a Bailey Islandu severovýchodně od Portlandu a vystavoval hlavně plátna z této oblasti.

Bricher zemřel 30. září roku 1908.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate