Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Robert Bevan
Camden Town Group  
Díla:
Drožkářský kůň
Herky
Koňská dražba v Barbicanu
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1865 - † 1925, Velká Británie, 

Anglický malíř Robert Polhill Bevan se narodil v roce 1865 a je považován za jednoho z nejtalentovanějších a nejznámějších malířů britského umění počátku 20. století. Umění studoval v Londýně a poté na Academie Julian v Paříži, kde si oblíbil výjimečný styl školy Nabis, jež významně ovlivnil jeho tvorbu. Dalším neméně významným činitelem v Bevanově tvorbě bylo jeho setkání s Paulem Gauguinem v roce 1894 v Pont-Aven ve Francii – Gauguin naučil Bevana používat jasnější barvy, kterými lépe dokázal vyjádřit emoce obrazu. V této době si Bevan také oblíbil techniku litografie, ve které našel nejlepší způsob, jak zachytit své pocity. Navíc atmosféra v Pont-Aven spolu s pečlivým vedením Paula Gauguina podněcovala Bevanovo nadšení pro litografie, které pak vytvářel po celý svůj život.

Když se pak Bevan vrátil do Anglie, jeho obrazy vzbudily hotové pozdvižení – žádný jiný malíř v Anglii té doby nedokázal tak dynamicky vyjádřit svoje pocity jako Bevan. Není proto s podivem, že se brzy stal obdivovaným a následovaným malířem a pak v roce 1911 také jedním ze zakladatelů Camden Town Group.

Bevan s oblibou vytvářel litografie s námětem koní ve městě, které bezpochyby patří mezi to nejlepší, co v Anglii na počátku 20. století vzniklo. Bevan byl manželem polské malířky Stanislavy de Karlowske, se kterou se oženil v roce 1897.

Bevan zemřel v roce 1925.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate