Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  James Bolivar Manson
Camden Town Group  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1879 - † 1945, Velká Británie, 

Anglický malíř a dlouholetý zaměstnanec a ředitel londýnské Tate Gallery James Bolivar Manson se narodil roku 1879 v Londýně. Jeho kariéra se původně ubíhala úplně jiným směrem – nějakou dobu pracoval jako úředník v bance. Díky svému nadšení pro umění se však v roce 1896 rozhodl studovat umění na Heatherley's School a poté na Lambeth School of Art v Londýně. Protože tam sklízel velké úspěchy, rozhodl se studovat na slavné Academie Julian v Paříži, kde pobýval v letech 1903 až 1904. První samostatnou výstavu Manson uspořádal v roce 1923 v Leicester Galleries. Mezi jeho umělecké přátele patřili Lucien Pissaro a Walter Sickert, který mu také nabídl členství v Camden Town Group.

Manson byl díky své svědomitosti, pečlivosti a hlubokému vztahu k umění zaměstnán jako tajemník mnoha uměleckých společností, například již zmíněné Camden Town Group nebo London Group. Jeho tajemnická práce byla dobrou referencí, když se v roce 1912 ucházel o místo kurátora v londýnské Tate Gallery, jejímž ředitelem se stal v roce 1930. Mezi Masonovy úspěchy jakožto ředitele Tate Gallery patří přijetí oficiálního názvu Tate Gallery v roce 1932 a v roce 1935 pak souhlas k instalaci elektřiny v galerii, což znamenalo prodloužení otevírací doby galerie a tím i větší návštěvnost. Manson byl ve své úřednické práci velmi konzervativní a dlouho se bránil akvizicím nového umění do sbírek Tate Gallery. Ve své konzervativnosti byl někdy téměř jako zaslepený – protože byl sám umělcem, umění dobře rozuměl a dokázal své záměry dobře obhájit, bylo tak prakticky nemožné, aby Tate Gallery zakoupila díla moderního umění. Protože ostatní velká evropská musea a galerie moderní umění neodmítala, brzy měla Tate Gallery ve srovnání s nimi velký handicap. Manson jako ředitel galerie rovněž napsal několik monografií.

Manson měl po celý život problémy s alkoholem a depresemi a tyto problémy ho nakonec také stály jeho prestižní místo. Často si bral dlouhé dovolené a často bez omluvy nepřišel do práce. Manson se nezřídka na jednáních choval nevhodně a poslední kapkou bylo v roce 1938 jeho vystoupení na banketu v Paříži, kde po opití kokrhal jako kohout. Po této epizodě byl požádán o rezignaci ze zdravotních důvodů. Jeho nástupcem na pozici ředitele Tate Gallery se stal rovněž velmi konzervativní John Rothenstein.

Manson zemřel v roce 1945 v Londýně.


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate