Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  George Inness
Hudson River School  
Realismus  
Díla:
Jezero Nemi
Letící mraky
Ráno v Catskill Valley (Rudé duby)
Říjen
U vesnice, říjen
Západ slunce v Montclair
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1825 - † 1894, USA, 

Americký krajinář George Inness se narodil 1. května roku 1825 v Newburghu ve státě New York jako páté ze třinácti dětí. Když mu byly dva roky, jeho rodiče se přestěhovali do Newarku v New Jersey. Inness trpěl po celý svůj život epilepsií, která mu v životě zapříčinila mnohé potíže. Jeho otec byl kupcem a už od dětství svého syna vychovával k tomu, aby pracoval v rodinném podniku, nicméně Inness se postavil proti jeho vůli a rozhodl se stát malířem. Když bylo Innessovi šestnáct let, stal se učedníkem ve firmě Sherman and Smith, která sídlila v New Yorku a která se zabývala rytectvím a výrobou map. V této dílně pak Inness pobyl pohé dva roky, neboť se musel ze zdravotních důvodů vrátit domů.

V době, kdy byl Inness zaměstnán jako rytecký učedník, se také věnoval malování. Studoval převážně sám a při svém bádání se zdokonaloval ve svém stylu, v čemž ho bezpochyby ovlivnilo poznání tvorby holandských krajinářů 17. století. Velmi také obdivoval tvorbu malířů Hudson River School a především Thomase Colea, jehož styl často napodoboval.

Inness poprvé oficiálně vystavoval svá plátna v National Academy of Design v roce 1844 a výstav pořádaných Akademií se pak účastnil téměř každý rok až do své smrti v roce 1894. Akademie se však k Innessovi zachovala poněkud macešsky – i když byl zvolen členem Akademie v roce 1853, stal se oficiálně uznávaným akademikem až v roce 1868. Inness byl rovněž jedním z prvních členů Society of American Artists, která byla založena v roce 1877, aby se postavila proti konzervativní Akademii. Díky své tvorbě, členství v těchto sdruženích a svým častým účastem na výstavách v New Yorku také Inness získal podporu bohatého obdivovatele umění Ogdena Haggertyho.

V roce 1850 se Inness oženil s Elizabeth Hartovou a už o rok později se svou ženou odjel na patnáct měsíců do Itálie, kde mohl zůstat tak dlouho a studovat umění především díky finanční pomoci svého obdivovatele Haggertyho. V době svého pobytu Inness rovněž navštívil Paříž, kde se seznámil s tvorbou malířů Barbizonské školy, jež ovlivnila celou jeho další tvorbu. Po svém návratu žil Inness krátce v New Yorku, nicméně v roce 1860 se s rodinou přestěhoval do Medfieldu ve státě Massachusetts a poté do města Perth Amboy v New Jersey. V té době se Innes ve své tvorbě zaměřoval především na zobrazení tamní krajiny, prostřednictvím které se snažil zprostředkovávat duchovní pocity a dojmy.

V roce 1870 se Inness s rodinou přestěhoval do Itálie, kde strávil celé čtyři roky. Tento jeho pobyt sice nebyl financován žádným bohatým obdivovatelem umění jako minule – Inness si na svůj pobyt vydělal sám: své obrazy posílal poštou do Ameriky, kde byly prodávány prostřednictvím bostonské kanceláře Williams and Everett. Na zpáteční cestě do Ameriky v roce 1874 se Inness opět zastavil v Paříži, kde poprvé uviděl plátna impresionistů.

Inness často pracoval ve svém ateliétu v New York University Building se svým synem Georgem, který se rovněž stal úspěšným malířem. Kromě tohoto ateliéru vlastnil Iness jestě velký dům s ateliérem v Montclair v New Jersey. Vedle malování se Inness ještě věnoval psaní o umění a své články dokonce vydával v roce 1878 a 1882 v novinách Harper's New Monthly Magazine. Innessova tvorba by se dala pomyslně rozdělit na dvě období – jeho první období je definováno jeho snahou po realitě a dokonalém zobrazení detailů. Jeho druhé období se tolik nezabývá technikou a dokonalostí, nicméně je hlubší a ukazuje širší pochopení krajinomalby. Toto období bylo ovlivněno především tvorbou malířů Barbizonské školy, se kterou se Inness seznámil při svých cestách do Paříže. Lze říci, že ze všech amerických malířů byl právě Innes nejvíce ovlivněn tvorbou evropských malířů.

Poslední léta svého života trávil Inness cestováním po Spojených státech – navštívil Connecticut, New York, Massachusetts, Virginii, Kalifornii a Floridu. Na svých cestách se nechal inspirovat krajinami těchto států, které pak ve svém ateliéru podle svých skic maloval. V roce 1894 se pak Inness společně se svou manželkou opět vydal do Evropy, kde navštívil Paříž, lázně Baden-Baden a Mnichov. Při svém návratu také navštívil Skotsko, které bylo zároveň jeho poslední zastávkou, neboť v malém městečku Bridge of Allan zemřel na mrtvici. 23. srpna 1894 se pak konal Innessův pohřeb, který pořádala National Academy of Design, mezi jejíž dlouholeté členy Inness patřil.


Konečná verze – 25. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate